Informacje o kampanii 1% podatku na rzecz Związku OSP RP w 2021 roku

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2021 R. DO 30.04.2021 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ NAZWĘ I ADRES OSP
       

Kondolencje

Realizacja projektu

„Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszechnego poprzez rozwój systemu ochotniczych straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wolontariatu”

Webinarium pt. „Jak założyć i prowadzić Dziecięcą Drużynę Pożarniczą”

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia na Pierwsze Webinarium pt. „Jak założyć i prowadzić Dziecięcą Drużynę Pożarniczą” Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP. Rejestracja na webinarium zakończyła się w dniu 16 lutego br. o godz. 12:00. Zgłosiło się prawie 250 osób ze wszystkich województw!!!

Ankieta ws. sposobu dystrybucji środków ochrony.

Informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia OSP rezerw strategicznych w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień

Ubezpieczenie osób przewożonych na szczepienia pojazdami straży pożarnej

Aby zapewnić właściwą ochronę uczestników transportów osób przewożonych na szczepienia pojazdami Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych oraz kierowców tychże pojazdów, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od 05.02.2021 r. do 04.02.2022 r.

Można zatrudniać mechaników - konserwatorów z OSP

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, po ponownym przeanalizowaniu odstąpiła od wskazywania jako nieprawidłowości zawierania umów zleceń, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora lub mechanika na rzecz jednostek OSP przez ich członków

Ukazał się tom trzeci Analiz Strategicznych Florian 2050


W ramach prac nad strategią Związku OSP RP, zgodnie z zapowiedziami, ukazał się kolejny trzeci tom Analiz Strategicznych Florian 2050. Zawiera on wypowiedzi autorstwa ponad pięćdziesięciu wybitnych ekspertów, strażaków i samorządowców.

Sposób zdalnego podejmowania uchwał przez władze OSP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Sposób zdalnego podejmowania uchwał przez władze OSP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Prosimy o zgłoszenia - wyposażenie OSP wspierających Narodowy Program Szczepień

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP występuje do Agencji Rezerw Materiałowych o uruchomienie, dla OSP wspierających Narodowy Program Szczepień, rezerw w zakresie środków ochron osobistych. W celu oszacowania potrzeb wypełnij ankietę.

Stanowisko ZOSP RP organizatora OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja 2021

Przedstawiamy stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja 2021

Uruchamiamy punkt konsultacyjny on line

Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Warunki zewnętrzne w jakiej przychodzi nam ją przeprowadzić powodują, że pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z możliwym sposobem jej przeprowadzenia.

Środki finansowe na budowę remiz strażackich w gminach popegeerowskich

Wśród zadań możliwych do sfinansowania znajdują również środki na budowę, rozbudowę lub przebudowę, obiektów użyteczności publicznej w tym świetlic, remiz strażackich i innych.
Nabór wniosków potrwa do 12 lutego 2021 r.

Komunikaty prasowe Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne

Wytyczne dla PSP/OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów

Rząd oraz przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej podejmują współpracę w realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. KPRM przekaże strażakom środki ochronne potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień. Z kolei członkowie OSP wesprą rząd w edukacji społeczeństwa oraz motywowaniu obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu.

Apel Dyrektora ZW ZOSP RP w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Zachęcam Was, Druhny i Druhowie, nie tylko do motywowania swych bliskich aby przystąpili do szczepień, ale także do skorzystania z możliwości zaszczepienia się w pierwszej kolejności. Podpisany list intencyjny pomiędzy KPRM, KG PSP i ZOSP RP gwarantuje uprawnionym strażakom-ratownikom OSP wzięcie udziału w szczepieniach w Etapie 1 Narodowego Programu Szczepień wraz z innymi służbami mundurowymi.