Informacje o kampanii 1% podatku na rzecz Związku OSP RP w 2021 roku

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2021 R. DO 30.04.2021 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ NAZWĘ I ADRES OSP
       

Interpretacja Komendanta Głównego ws. wyjazdów OSP związanych z informowaniem o szczepieniach.

Pan Komendant Główny PSP udzielił odpowiedzi na zapytanie ZOSP RP dotyczące kwestii wyjazdów OSP związanych z informowaniem o szczepieniach.

O aktywności w czasie pandemii i strategii Związku na posiedzeniu ZG ZOSP RP

Pod przewodnictwem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka 25 marca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia przyjęto uchwały dotyczące budżetu Związku, planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego Związku, a także kalendarza imprez na bieżący rok. W dyskusji omawiano zadania Związku w bliższej i dalszej przyszłości. Jubileusz stulecia powstania Związku to z jednej strony potrzeba uszanowania dorobku ale z drugiej prace nad jego strategią służące umacnianiu i rozwojowi organizacji mającej niekwestionowany dorobek w obszarze ratownictwa i bezpieczeństwa ludności oraz innej działalności statutowej ( kulturalnej, sportowej, pracy z młodzieżą).

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych.
W szczególności przedłużono...

Komunikaty prasowe Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne

Przedłużenie terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego

Informujemy, że na mocy postanowień rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 571) termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 dla osób prawnych za 2020 r., a więc i dla OSP, został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.

INFORMACJA w sprawie zapewnienia opieki dzieciom członków OSP w żłobkach i przedszkolach

Zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na obszarze kraju ogranicza się m.in. funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Czy OSP są podmiotami publicznymi w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Związek OSP RP wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o o rozwianie wątpliwości jakie powstały wśród ochotniczych straży pożarnych (OSP) związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podstawę prawną do tego wystąpienia daje Związkowi treść art. 8 tejże ustawy, zgodnie z którym o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Życzenia Wielkanocne Prezesa ZG ZOSP RP

Wszystkim Druhnom i Druhom oraz Przyjaciołom Ochotniczych Straży Pożarnych życzę pięknych, zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiejnocy. Odpoczynku, ciepła i radości w gronie najbliższych. Wzajemnej życzliwości, optymizmu i spełnienia.

Życzenia Wielkanocne Dyrektora ZW ZOSP RP

Szanowne Druhny i Druhowie, Rycerze Świętego Floriana, Przyjaciele.
Życzymy Wam zdrowych, radosnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych!
Wszystkim Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Starostom, Marszałkom, Radnym, Pracownikom Samorządowym oraz Wszystkim, którzy przesłali do nas życzenia, serdecznie dziękujemy i życzymy czasu wytchnienia od codziennych zadań i obowiązków pełnionych w dobie pandemii.
Niechaj tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla Was czasem nadziei.

Związek OSP RP dostarczył do OSP wszystkie środki ochrony indywidualnej z rezerw RARS

Związek OSP RP zakończył dystrybucję do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich pakietów środków ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 przekazanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Dofinansowanie dla OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień. Na rok 2021 łączny limit dofinansowania wynosi 79 000 000 zł.

Można zatrudniać kierowców, mechaników - konserwatorów z OSP

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, po ponownym przeanalizowaniu odstąpiła od wskazywania jako nieprawidłowości zawierania umów zleceń, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora lub mechanika na rzecz jednostek OSP przez ich członków

Wystawa malarstwa "Rycerze świętego Floriana". W jedności siła” w 100-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego i powstania ZOSP RP

Rozpoczynamy cykl wydarzeń upamiętniających 100-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego. We wtorek, 9 marca 2021 r. o godzinie 12:00, w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie uroczyście otwarto wystawę malarską poświęconą straży pożarnej w malarstwie.

Spotkanie Prezydenta RP ze strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19

8 marca br. w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie Prezydenta RP ze e strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19

Kurs dla wychowawców wypoczynku.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce organizuje kurs dla Młodzieży Niemieckiej w wieku 18 – 35 lat jako wychowawców wypoczynku, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Kurs odbędzie się w terminie 22-23 maja i 29-30 maja br. w ZOSP RP Ośrodku Szkoleniowym w Turawie. Zapisy do 7 maja br.