OSP – Potencjał Młodych2022-03-03T14:24:44+01:00
logo OSP Potencjał Młodych

Czym jest projekt „OSP – Potencjał Młodych”?
To nowatorski projekt Związku OSP RP realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, umożlwiający zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania OSP, pozwala nawiązać znajomości oraz pokazuje jak ważne jest aktywizowanie młodzieży w działaniach lokalnej społeczności.

Problem, który chcemy rozwiązać poprzez projekt:
niedostateczny udział ludzi młodych w zarządzaniu jednostkami OSP.

Do kogo kierujemy działania?
W szczególności do młodzieży w OSP, osób pracujących z młodzieżą oraz wszystkich tych, którzy zarządzają jednostkami bądź w przyszłości chcieliby to robić.

Jakie działania?

  • badania środowiska OSP
  • Szkoła Liderów OSP
  • wizyty studyjne
  • poradnictwo formalno-prawne
  • wizyty i doradztwo eksperckie
  • przebudowa strony Związku OSP RP.

Okres realizacji:
marzec 2021 – sierpień 2023

Budżet projektu:
132 500,00 euro

Kontakt:

Aktualności

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przejdź do góry