W  weekend 15-16 października 2022 odbył się trzeci stacjonarny zjazd  Szkoły Liderów OSP!

Warsztaty z zakresu wspierania i rozwoju umiejętności liderskich: Papiery. Projekty, Pieniądze. To proste!

Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy m.in.:

uporządkowali swoją wiedzę o formalnościach, obowiązkach związanych z działaniem OSP np. zgłaszaniu zmian do KRS, sprawozdawczości;

poznali metodę i zdobyli umiejętności posługiwania się logiką projektową w planowaniu projektów społecznych;

poznali różne możliwości finansowania działań;

wymienią się doświadczeniami.

Relacja foto dostępna na naszym Facebooku oraz Instagramie.