W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich m.in. OSP mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Przepisy wchodzą w życie 15 lutego 2024 r. Przyjęcie standardów w OSP musi nastąpić do 15 lutego 2024 r. Standardy ochrony małoletnich mają być wprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisu, a więc do 15 sierpnia 2024 r. [art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)].

Władzą uprawnioną do wprowadzenia standardów będzie Zarząd OSP. Zalecaną formą jest podjęcie przez Zarząd OSP uchwały o przyjęciu Standardów.