Przekazujemy Państwu zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Regulamin Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Regulamin opracowany został przez Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich we współpracy z Komisji ds. dzieci, młodzieży i sportu Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Halowe młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego członków młodzieżowych drużyn pożarniczych szczególnie w okresie zimowym.

Regulamin Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych