Aktualności kulturalne

Zmiany w Zdalnym Przeglądzie Orkiestr 2020

Strażackie Orkiestry nadal grają! Zdalny Przegląd Orkiestr OSP wciąż trwa.
W związku z nieprzewidzianym rozwojem sytuacji epidemicznej na przełomie października i listopada dajemy Orkiestrom dodatkowy czas na nagranie lub wybór już przygotowanych utworów.
Jednocześnie uruchamiamy dodatkowy nabór dla Orkiestr OSP, które są w stanie zaprezentować materiał muzyczny.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

„Zarządzanie w Orkiestrze dętej” - cykl szkoleń on-line
Dotacje administracji publicznej dla Orkiestry dętej - 17 listopada
Fundraising w Orkiestrze dętej, zdobywanie funduszy - 23 listopada
Działalność odpłatna w Orkiestrze dętej - 26 listopada

Uczestnicy Zdalnego Przeglądu Orkiestr

 

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Orkiestra - webinaria z Jarosławem Ignaszakiem
Narzędzia edukacyjne wspierające proces gry na instrumentach, 12 listopada 2020.
Budowanie brzmienia Orkiestry Dętej - praktyczne podejście, 19 listopada 2020.
Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP

„100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” – pod taki tytułem w bieżącym roku realizowany jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP. Konkurs po raz pierwszy odbywa się wg nowego regulaminu opracowanego przez Komisję ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP a przyjętego – Uchwała nr 117/22/2019 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zdalny Przegląd Orkiestr OSP

Zdalny Przegląd Orkiestr OSP to konkurs który zastąpi zawieszone w 2020 roku regionalne przeglądy orkiestr. Nie stanowi jednak eliminacji do ogólnopolskiego festiwalu Orkiestr OSP. Orkiestry wykonają program konkursowy w swoim środowisku lokalnym, nagrają, następnie prześlą materiał do organizatora do oceny przez jury. Uprawnione do udziału w konkursie są wszystkie strażackie orkiestry dęte.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym w Orkiestrze.
Jak organizować prace i zdobywać fundusze?
Webinarium odbędzie się 22 października 2020 r.
Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Szkolenie „Musztra paradna w orkiestrze dętej”.
Musztra - Show - Marching - Parada - Przemarsz.
Webinarium odbędzie się 8 października 2020 r.
Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych.

Zaproszenie do Zdalnego Przeglądu Orkiestr OSP

Dokumenty do pobrania
Regulamin konkursu
Rekomendacje nagrań na Zdalny Przegląd Orkiestr OSP
Karta występu

Termin przesyłania nagrań konkursowych został przedłużony do 14 grudnia (poprzedni termin 16 listopada).

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych do uczestnictwa w webinarium "Prawo autorskie w orkiestrze dętej" organizowanego przez Związek OSP RP w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.