VI Międzynarodowa Wystawa "Edura"

W dniach 5-7 czerwca 2008 roku w Kielcach odbywa się VI Międzynarodowa Wystawa "Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa" - Edura 2008. W tegorocznej wystawie, tak jak w poprzednich edycjach bierze udział Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W programie wystawy znalazły się między innymi Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Wybrane instrumenty finansowe w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziome lokalnym i regionalnym" oraz sympozjum "Działania ratownicze w systemie bezpieczeństwa państwa". Celem wystawy "Edura" jest prezentowanie przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, gospodarczych oraz środowisku pożarniczemu najnowszych osiągnięć techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Podczas wystawy odbywają się równolegle konferencje, szkolenia i sympozja. W ramach wystawy przeprowadzany jest konkurs na najlepsze produkty przeznaczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie.