Przepisy prawa a ubrania USP

Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje ustawa z dnia 03.04.1993 roku o badaniach i certyfikacji (Dz.U.z 1993 Nr 55 poz.250 z późn.zm.) na mocy której wydano większość certyfikatów, w tym certyfikaty zgodności CNBOP na ubranie USP.
Certyfikaty obowiązują do dnia ważności tej ustawy ( mimo, że okres ważności umieszczony na certyfikacie może być dłuższy ) .
Nie będzie możliwości legalnego wprowadzania do obrotu ubrań USP po terminie wejścia Polski do Unii Europejskiej , gdyż ubranie to nie jest środkiem ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy UE 89/686/EWG.
Przepisy dotyczące certyfikacji środków ochrony indywidualnej ( ubranie ochronne –specjalne dla strażaka należy do III kategorii środków ochrony indywidualnej ) reguluje ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.z 2002 Nr 166 z późn. zm.).
Na mocy tej ustawy obowiązuje oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE. Znak CE, którym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej będą musiały być oznaczane wszystkie środki ochrony indywidualnej wprowadzane do obrotu , oznacza, że wyrób wyprodukowano zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG. Jedynie te środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dyrektywy, mogą być oznaczane znakiem CE. Wyroby oznaczane znakiem CE, który musi być zgodny ze wzorem podanym w dyrektywie, mogą być wprowadzane na rynek wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności(Dz.U.z 2002 Nr 166 z późn. zmianami), wyroby dostarczane wyłącznie na rynek polski nie podlegają oznakowaniu znakiem CE do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Do tego czasu pozostają w mocy obowiązujące w Polsce przepisy w sprawie oznakowania oraz przepisy regulujące ocenę zgodności .


Ubrania USP są około 3 razy tańsze od najtańszych ubrań ochronnych dla strażaka ze znakiem CE z bawełny impregnowanej niepalnie i ok.4 razy tańsze od ubrań z tkanin aramidowych (jedynie ubrania ze znakiem CE będzie można wprowadzać do obrotu na rynek strażacki po dacie wejścia Polski do Unii Europejskiej)
Zakup ubrań USP do końca grudnia tego roku w ramach zakupów ratalnych zapewnia
zabezpieczenie większej liczby strażaków za te same środki w odzież gwarantującą zwiększenie bezpieczeństwa, jak również uniknięcie podatku VAT .
OSP mogą używać zakupioną odzież do jej zużycia.

WYROBY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO KOŃCA ICH OKRESU PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA.