IV Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Państw Nadbałtyckich 2005

W dniach 7 – 9 kwietnia 2005 r. w Wilnie odbyło się IV Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Państw Nadbałtyckich pod hasłem „Młodzi strażacy latarnią na Morzu Bałtyckim”.
W konferencji udział wzięła czteroosobowa polska delegacja w składzie: Kazimierz Krzowski, Agata Seńków, Justyna Kociuba i Paweł Szmuksta.
W seminarium uczestniczyły również delegacje ze Szwecji, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Estonii, Łotwy i Litwy.
Po uroczystym otwarciu seminarium przedstawiciel każdego kraju omawiał działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w swoim kraju, formy współpracy ze społeczeństwem, działalność kulturalną.
Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy robocze (Północ, Południe, Wschód i Zachód), które miały za zadanie omówić możliwość powstania Centrum Informacji i Koordynacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Krajów Nadbałtyckich. W grupach pracowano przez 2 dni trwania konferencji, a następnie na forum liderzy przedstawiali wnioski i dyskutowano nad propozycjami. Ustalono, iż wszystkie kraje zaangażują się w pracę nad powstaniem Centrum, które to umożliwiać będzie szybką wymianę informacji, ułatwiać bezpośredni kontakt i w przyszłości organizować międzynarodowe obozy integracyjne.
Zorganizowano również ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, w których wszyscy wzięliśmy udział.
W sobotnie popołudnie uczestniczyliśmy w pokazie zorganizowanym przez młodych ochotników, którzy gasili zaaranżowany pożar. Następnie udaliśmy się na wieczorek integracyjny, na którym wszystkie delegacje przedstawiały swoje ulubione potrawy.
Ostatniego dnia podsumowano wnioski z seminarium i zdecydowano, że przyszłorocznym gospodarzem konferencji będzie Łotwa.

Galeria zdjęć

Agata Seńków
Komisja ds. Młodzieży
ZG ZOSP RP