OSP Gdańsk


BIULETYN INFORMACYJNY


GDAŃSK 2003
Ochotniczej Straż Pożarna z Gdańska rozpoczęła swoją działalność w roku 1992. Od początku istnienia podjęła się przygotowana swoich członków do udzielania fachowej pomocy ludziom w chwilach zagrożenia życia i zdrowia. Ratownicy z GPR Gdańsk są specjalistami w zakresie działań gaśniczych, ratownictwa wysokościowego,medycznego, wodnego, chemicznego a od 1997 roku w naszych strukturach zaczęła działać sekcja psów ratowniczych.


Uczestniczymy od początku istnienia w wielu akcjach ratowniczych na terenie miasta, regionu, kraju a także poza jego granicami. Realizując założenia ciągłego rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności współpracujemy
z Państwową Strażą Pożarną, Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego
w Bytomiu, Ośrodkiem Szkolenia Ratowników Górniczych w Lublinie, Polską Misją Medyczną z Krakowa, Politechniką Gdańską. Nawiązaliśmy także podczas Międzynarodowych Ćwiczeń Ratowniczych organizowanych w Bauzen we wrześniu 1998 roku przez Niemiecki Czerwony Krzyż, oraz w czasie prowadzenia działań ratowniczych w Turcji, Indiach czy w bieżącym roku
w Algierii kontakty z grupami ratowniczymi z wielu krajów Europy ( braliśmy udział w szkoleniach organizowanych przez Anglików, Niemców i Szwedów na terenach ich krajów).


Dodatkowo rozpoczęliśmy współpracę ze szkoleniowcem psów ratowniczych Straży Pożarnej w USA, autorką specjalistycznych książek Panią Susaną Bulandą . W 2000 oraz 2002 roku pod nadzorem Komendy Głównej PSP i przy współudziale w organizacji przez OSP Gdańsk, odbyły się w Gdańsku Międzynarodowe Manewry Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych, które zamierzamy organizować cyklicznie co 2 lata. Uczestniczymy od 3 lat dwukrotnie każdego roku (czerwiec, październik) w międzynarodowych ćwiczeniach organizowanych na terenie poligonu wojskowego Pstrążę-Świętoszów (woj. dolnośląskie). Wymieniony poligon obecnie stał się obiektem ćwiczeń grup ratowniczych z Polski i innych krajów Europy.

Utrzymywanie współpracy jest bardzo pożyteczne ze względu na duże doświadczenie ratowników z innych krajów, a to w naszej działalności jest bardzo istotne i pozwala na sprawną eliminację popełnianych błędów
i wyciąganie pozytywnych wniosków na przyszłość.
Dlatego po długoletnich staraniach w kwietniu 2003 roku jako pierwsza organizacja w Polsce wspólnie z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku staliśmy się członkami International Rescue Dogs z siedzibą
w Austrii. Jest największa na świecie instytucja zrzeszająca 43 organizacje z 26 krajów zajmujących się szkoleniem i wykorzystywaniem psów ratowniczych
w akcjach na terenie całego świata.

W zakres naszej działalności wchodzi również nieodpłatne edukowanie młodzieży szkolnej o zasadach bezpieczeństwa, w tym należytym postępowaniu z psami. Nasza grupa często uczestniczy w wszelkiego rodzaju pokazach, festynach itp., gdzie jesteśmy zapraszani ze względu na dużą atrakcyjność prezentacji psów ratowniczych. Należy podkreślić, że wszyscy członkowie GPR Gdańsk to wolontariusze działający w imię zasady „Człowiek jest tyle wart, ile pomaga drugiemu”, dla których najistotniejsza jest wdzięczność okazywana przez uratowanych ludzi oraz ich rodziny. Dużą radość sprawia nam także pomoc okazywana w różnych formach przez wszystkich życzliwych a pozwalająca na zakup sprzętu, organizację szkolenia. Jest to bardzo istotna sprawa, ponieważ wciąż brakuje nam środków na rozwój, realizację wszystkich planów, które sobie zakładamy i chcielibyśmy osiągnąć w jak najkrótszym czasie.

Obecnie posiadamy 10 zespołów poszukiwawczych (pies + przewodnik) legitymujących się egzaminem państwowym I lub II stopnia, upoważniającym do udziału w akcjach ratowniczych na terenie kraju oraz w strukturach INSARAG , w czasie katastrof na świecie. Nasi ratownicy mają ukończone kursy z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego, wysokościowego, a także obsługi elektronicznych urządzeń lokacyjnych.