Ptasia grypa

W dniu 20.10.2005 r. na zaproszenie Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka w posiedzeniu ZG ZOSP RP brali udział:
dr Janusz Związek - zastępca Głównego Lekarza Weterynarii,
prof. Józef Knap - doradca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przedstawili oni bieżące informacje na temat stopnia zagrożenia naszego kraju przez grypę ptaków.
Poniżej załączamy prezentowane materiały:

Ściągnij prezentacje

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie poniższych materiałów wśród członków OSP i działaczy Związku OSP RP.