Letni wypoczynek

Dotacje z FSUSR na letni wypoczynek dzieci i młodzieży


Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP informuje, że otrzymało dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS w 2005 r. Dofinansowanie obejmie łącznie 1.000 dzieci. Zgodnie z decyzją Funduszu Składkowego Zarząd Główny Związku będzie pełnił rolę koordynatora tzn. będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku zbiorczego i jego rozliczenie.
Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 490,- zł na jedno dziecko (kwota dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnego jednostkowego kosztu organizacji wypoczynku).
Do rozdysponowania pozostało jeszcze 159 miejsc. Chętnych do wykorzystania dotacji prosimy o wypełnienie załączników i przesłanie do Biura ZG ZOSP RP w formie elektronicznej (monika.karlowicz@zg.zosprp.pl) lub faksem (022 827 53 29) do 18 maja br. Termin nie zostanie przedłużony. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowych informacji udzielają:
Monika Karłowicz monika.karlowicz@zg.zosprp.pl, tel. 022 826 52 91 wew.120
Tomasz Poręba tomasz.poreba@zg.zosprp.pl, tel. 022 826 52 91 wew. 123.


Biuro ZG ZOSP RP

Załącznik do ściągnięcia