Życzenia Pana Mariusza Kamińskiego - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.