Znamy wyniki konkursów historycznych 2020/2021

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursów historycznych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący: dr Janusz Gmitruk, Wiceprzewodniczący: dr Zdzisław Zasada, Członkowie: dr Mirosława Bednarzak-Libera,  dr Grażyna Korneć, dr Marian Zalewski (sekretarz)

dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, spośród 52 nadesłanych zgłoszeń wyłoniła Laureatów Konkursów I, II i III miejsca oraz przyznała Wyróżnienia.

 

Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa

I miejsce - prof. dr hab. Piotr Gołdyn "Ochotnicze Straże Pożarne powiaty konińskiego w latach 1921-1939. Studium historyczne na podstawie Głosu Konińskiego"

II miejsce - Leszek Bobowski, Piotr Sobek, Henryk Stroński „Monografia Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej”

III miejsce - Piotr Szczurek „Działalność Związku Ochotniczych straży Pożarnych województwa lubelskiego w latach 1922-1944”       

 

Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”

I miejsce
Krystian Owczarek, „Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławcu (1882-2012)”

II miejsce
ex aequo – 3 prace
Łukasz Krężel „Ochotnicza Straż Pożarna w Przylesiu. Szkic historyczny, dokumenty, fotografie”
Edward Dziaduła „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszanowie 1870-2020”
Piotr Sławiński, Tomasz Kowal „Straż Pożarna w Sulisławicach 1919-2019”

III miejsce
ex aequo – 5 prac
Tomasz Chełkowski „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach”
Adam Wojciech Haładus „Zawsze wierni tradycji”
Ewa Tabaczyńska „Od ogniowej do państwowej”
Czesław Dutka, Piotr Niemiec „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Suchym”
Sylwia Kopycińska, Małgorzata Drozd, Małgorzata Sanaluta, Edyta Kramek, Hieronim Chabros „Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie - 90 lat historii”

Honorowy Patronat nad XXVII Ogólnopolskim Konkursem Kronik, XXVII Konkursem na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XV Konkursem na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki