Zarząd Główny Związku OSP RP

1. Dąbrowa Ryszard woj. dolnośląskie
2. Wojtaś Waldemar woj. dolnośląskie
3. Dąbrowski Zdzisław woj. kujawsko – pomorskie
4. Gerke Janusz woj. kujawsko – pomorskie
5. Sosnowski Zbigniew woj. kujawsko – pomorskie
6. Jagiełło Stanisław woj. lubelskie
7. Łopata Jan woj. lubelskie
8. Mielnicki Kazimierz woj. lubelskie
9. Sławecki Tadeusz woj. lubelskie
10. Starownik Marian woj. lubelskie
11. Szpak Janusz woj. lubelskie
12. Fedko Edward woj. lubuskie
13. Bejda Paweł woj. łódzkie
14. Emanuel Sławomir woj. łódzkie
15.Karcz Tadeusz woj. łódzkie
16. Ryś Jan woj. łódzkie
17.Sterna Artur woj. łódzkie
18. Cholewka Józef woj. małopolskie
19. Domagała Adam woj. małopolskie
20. Jarocha Andrzej woj. małopolskie
21. Siarka Edward woj. małopolskie
22.Smółka Łukasz woj. małopolskie
23. Gołąbek Zbigniew woj. mazowieckie
24. Leśniakiewicz Wiesław woj. mazowieckie
25. Nalewajk Tadeusz woj. mazowieckie
26. Pawlak Waldemar woj. mazowieckie
27. Struzik Adam woj. mazowieckie
28. Tarczyński Antoni Jan woj. mazowieckie
29.Wasilewski Andrzej woj. mazowieckie
30. Neugebauer Rafał woj. opolskie
31. Tiszbierek Teresa woj. opolskie
32. Augustyn Franciszek woj. podkarpackie
33. Konieczny Janusz woj. podkarpackie
34. Kubicki Wiesław woj. podkarpackie
35. Pac Jan woj. podkarpackie
36. Czakis Zdzisław woj. podlaskie
37.Duda Andrzej woj. podlaskie
38. Gajek Stanisław woj. pomorskie
39. Tomczonek Zygmunt woj. pomorskie
40. Glajcar Rafał woj. śląskie
41. Kiepura Henryk woj. śląskie
42. Meres Zbigniew woj. śląskie
43. Gradziński Bolesław woj. świętokrzyskie
44. Pawlak Mirosław woj. świętokrzyskie
45. Żak Ireneusz woj. świętokrzyskie
46.Brzezin Gustaw Marek woj. warmińsko – mazurskie
47.Ochlak Andrzej woj. warmińsko – mazurskie
48. Grzeszczak Eugeniusz woj. wielkopolskie
49. Fojt Krzysztof woj. wielkopolskie
50. Kamiński Ryszard woj. wielkopolskie
  51. Mikołajczak Stefan, woj. wielkopolskie – Wiceprezes Zarządu Głównego (do 1 kwietnia 2019) 
52. Serbiak Zbigniew woj. wielkopolskie
53. Wolniczak Stanisław woj. wielkopolskie
54.Kowalski Marek woj. zachodniopomorskie
55.Raniowska Danuta woj. zachodniopomorskie
56. Adamski Anatol Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
57. Chmielewski Marian Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina
58. Grabowski Piotr Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego
59. Kaliszyk Zbigniew Polskie Towarzystwo Informatyczne,
60. Kopeć Stanisław Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
61. Krynicki Jan Duszpasterz Krajowy Strażaków
62. Nowak Adam Związek Młodzieży Wiejskiej,
63 Jastrzębski Stanisław Związek Gmin Wiejskich
64. Skaźnik Bronisław Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
65. Wiler Karol Lasy Państwowe
66. Ozga Krystyna Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich