Zarząd Główny Związku OSP RP

1. Dąbrowa Ryszard woj. dolnośląskie
2. Wojtaś Waldemar woj. dolnośląskie
3. Dąbrowski Zdzisław woj. kujawsko – pomorskie
4. Gerke Janusz woj. kujawsko – pomorskie
5. Sosnowski Zbigniew woj. kujawsko – pomorskie
6. Jagiełło Stanisław woj. lubelskie
7. Łopata Jan woj. lubelskie
8. Mielnicki Kazimierz woj. lubelskie
9. Sławecki Tadeusz woj. lubelskie
10. Starownik Marian woj. lubelskie
11. Szpak Janusz woj. lubelskie
12. Fedko Edward woj. lubuskie
13. Bejda Paweł woj. łódzkie
14. Emanuel Sławomir woj. łódzkie
15.Karcz Tadeusz woj. łódzkie
16. Ryś Jan woj. łódzkie
17.Sterna Artur woj. łódzkie
18. Cholewka Józef woj. małopolskie
19. Domagała Adam woj. małopolskie
20. Jarocha Andrzej woj. małopolskie
21. Siarka Edward woj. małopolskie
22.Smółka Łukasz woj. małopolskie
23. Gołąbek Zbigniew woj. mazowieckie
24. Leśniakiewicz Wiesław woj. mazowieckie
25. Nalewajk Tadeusz woj. mazowieckie
26. Pawlak Waldemar woj. mazowieckie
27. Struzik Adam woj. mazowieckie
28. Tarczyński Antoni Jan woj. mazowieckie
29.Wasilewski Andrzej woj. mazowieckie
  Neugebauer Rafał woj. opolskie (do 5 lipca 2020) 
30. Tiszbierek Teresa woj. opolskie
31. Augustyn Franciszek woj. podkarpackie
32. Konieczny Janusz woj. podkarpackie
33. Kubicki Wiesław woj. podkarpackie
34. Pac Jan woj. podkarpackie
35. Czakis Zdzisław woj. podlaskie
36. Duda Andrzej woj. podlaskie
37. Gajek Stanisław woj. pomorskie
38. Tomczonek Zygmunt woj. pomorskie
39. Glajcar Rafał woj. śląskie
40. Kiepura Henryk woj. śląskie
41. Meres Zbigniew woj. śląskie
42. Gradziński Bolesław woj. świętokrzyskie
43. Pawlak Mirosław woj. świętokrzyskie
44. Żak Ireneusz woj. świętokrzyskie
45. Brzezin Gustaw Marek woj. warmińsko – mazurskie
46. Ochlak Andrzej woj. warmińsko – mazurskie
47. Grzeszczak Eugeniusz woj. wielkopolskie
48. Fojt Krzysztof woj. wielkopolskie
49. Kamiński Ryszard woj. wielkopolskie
  Mikołajczak Stefan, woj. wielkopolskie – Wiceprezes Zarządu Głównego (do 1 kwietnia 2019) 
50. Serbiak Zbigniew woj. wielkopolskie
51. Wolniczak Stanisław woj. wielkopolskie
52. Kowalski Marek woj. zachodniopomorskie
53. Raniowska Danuta woj. zachodniopomorskie
54. Adamski Anatol Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
55. Chmielewski Marian Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina
56. Grabowski Piotr Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego
57. Kaliszyk Zbigniew Polskie Towarzystwo Informatyczne,
58. Kopeć Stanisław Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
59. Krynicki Jan Duszpasterz Krajowy Strażaków
60. Nowak Adam Związek Młodzieży Wiejskiej,
61. Jastrzębski Stanisław Związek Gmin Wiejskich
62. Skaźnik Bronisław Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
63. Wiler Karol Lasy Państwowe
64. Ozga Krystyna Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich
65. Piotr Opas woj. wielkopolskie