XIX Dzień Papieski 13.10.2019

Zbliża się kolejny Dzień Papieski. Głównym jego organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zachęcamy ochotnicze straże pożarne, młodzieżowe drużyny pożarnicze, orkiestry i zespoły OSP do włączenia się w jego obchody poprzez udział w Mszy Świętej (np. ze sztandarem), oprawę muzyczną nabożeństw, organizowanie okolicznościowych koncertów w swoich miejscowościach.

Ze względu na to, że tegoroczny Dzień Papieski zbiega się z terminem wyborów parlamentarnych, prosimy o uzgodnienie i jego obchody w sobotę 12 października, 16 paździenika (dzień wyboru Papieża-Polaka) lub 19-20 paździenika.

Prosimy też o przesłanie krótkiej relacji (ze zdjęciami) na adres zg@zosprp.pl.

Szczegóły obchody znajdują się na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Do pobrania:

Program
Plakat