IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS®

Konkurencje

Springboard
Ta nadzwyczaj widowiskowa konkurencja rozpoczyna sie wyrabaniem siekiera dwóch "kieszeni" w stojacej klodzie. Nastepnie zawodnik umieszcza specjalna deske w tak przygotowanej "kieszeni" i stojac na niej odrabuje wierzcholek klody. Konkurencja ta wymaga od zawodnika perfekcyjnej techniki oraz umiejetnosci utrzymania równowagi na wysokosci 2,70 m nad powierzchnia ziemi.

Hot Saw
Specjalne pilarki używane podczas tej konkurencji zadziwiają nie tylko swą wielkością i mocą ( 25 kg, 62 KM), ale również szczególnym dźwiękiem przypominającym odgłosy znane z wyścigów Formuły 1. Zadaniem zawodnika jest odcięcie w najkrótszym czasie trzech krążków o określonej grubości.

Single Buck
Zawodnik odcina od kłody jeden krążek drewna przy pomocy olbrzymiej piły ręcznej. W tej konkurencji olbrzymie znaczenie ma dynamika i odpowiedni rytm pracy zawodnika.Dopuszczalne jest użycie klina umieszczanego pomiędzy kłodą a odcinanym krążkiem oraz smarowanie piły. W pracach tych asystują inni zawodnicy.

Underhand Chop
Zawodnik stoi w rozkroku na leżącej kłodzie drewna o średnicy 32 cm i stara się przerąbać ją siekierą w jak najkrótszym czasie. Także w tej konkurencji o sukcesie, obok dużej siły, decyduje odpowiednia technika. Po przerąbaniu kłody do połowy zawodnik obraca się, a obrót ten powinien nastąpić maksymalnie płynnie i być połączony z następnym uderzeniem siekiery.

STIHL Stock Saw
Tę konkurencje zawodnicy rozgrywają takimi samymi pilarkami łańcuchowymi. Po rozgrzaniu silników pilarki zostają odłożone, a obydwie ręce zawodnika spoczywają na kłodzie. Na dany sygnał zawodnik odcina od kłody dwa równoległe krążki drewna. Pierwsze cięcie odbywa się z góry w dół, a drugie z dołu do góry. Podczas cięcia zawodnik nie może przekroczyć określonej grubości krążka.

Standing Block Chop
Zawodnik przerąbuje siekierą pionowo stojącą kłodę drewna. Konkurencja wzorowana jest na tradycyjnej ścince drzewa przy użyciu siekiery. Kłoda drewna topolowego ma średnicę 30 cm. Zawodnik uderza z odpowiednią siłą i pod właściwym kątem aby przerąbać kłodę w jak najkrótszym czasie.