Wzory druków na zjazd oddziału gminnego lub równorzędnego ZOSP RP w 2016 roku

Druki obowiązujące

 1. Uchwała Zarządu Oddziału Gminnego, Miejsko-Gminnego, Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 2. Załącznik nr 1 do Uchwały - Zestawienie liczby delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP i przedstawicieli OSP – członków zwyczajnych Związku do Zarządu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 3. Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy/miasta.
 4. Plan przygotowań do Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Scenariusz obrad Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Mandat i zaproszenie dla delegata na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego /Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zaproszenie na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Lista obecności delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Lista obecności ustępujących władz, przedstawicieli OSP do zarządu oddziału oraz gości zaproszonych na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Uchwała nr 1/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP.
 20. Uchwała nr 2/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie powołania w skład Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP.
 21. Uchwała nr 3/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP
 22. Uchwała nr 4/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RPw sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku OSP RP oraz ich wyboru.
 23. Uchwała nr 5/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
 24. Uchwała nr 6/201_ Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko –Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/ Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na lata 201_ – 202_
 25. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 26. Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie działania Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Druki uzupełniające

 1. Tezy do wystąpienia otwierającego Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Tezy do referatu na Zjazd Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Tezy do Uchwały Programowej zjazdu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- z pierwszych posiedzeń władz Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego ZOSP RP
- obowiązujące

 1. Uchwała nr 1/201_ Zarządu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym prezesa, wiceprezesów, oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
 2. Protokół z posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uchwała nr 1/201_ Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 4. Protokół z posiedzenia konstytuującej się Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.

Wszystkie druki spakowane (ZIP)