Usciślenia do Regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych OSP-1/2011

W związku z licznymi zapytaniami z jednostek OSP, dotyczącymi interpretacji niektórych zapisów w regulaminie zawodów sportowo - pożarniczych ochotniczych straży pożarnych tj. OSP-1/2011 Krajowe Kolegium Sędziów opracowało uściślenia dot. najważniejszych kwestii w zakresie obowiązującego regulaminu, które będą obowiązywały podczas Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarnicze OSP, które odbędą się w dniach 30.08-1.09.2019 r. w Polanicy Zdrój.

Prosimy o zapoznanie drużyn startujących na wszystkich szczeblach zawodów, oraz komisji sędziowskich oraz oceniających zawody.

Usciślenia do Regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych OSP-1/2011

Marek Duda
Przewodniczący Krajowego Kolegium Sędziów