Śmierć dh Witolda SOWY, naczelnika OSP, podczas powodziowej akcji ratowniczej

W dniu 17 maja br. dh. Witold Sowa (lat 58) dowodził działaniami ratowniczymi, sekcji OSP Mysłowice–Kosztowy (woj. śląskie), przy ewakuacji dokumentacji archiwalnej Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz wypompowywaniu wody z zalewanych pomieszczeń piwnicznych.

Witold Sowa- urodził się 4 lipca 1951 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Jadwigi i Wilhelma. W roku 1964 jako młody chłopak wstąpił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowach. Od 1 października 1969 był słuchaczem

Podoficerskiej Szkoły Zawodowej dla korpusu osobowego podoficerów służby samochodowej w Rzeszowie, którą zakończył egzaminem końcowym oraz awansem do stopnia Kaprala w dniu 16 września 1970 roku. W roku 1971 uczestniczył w gaszeniu pożaru rafinerii w Czechowicach Dziedzicach. Przez wszystkie lata nieustannie podnosił swoje kwalifikacje pożarnicze, czynnie uczestniczył w życiu jednostki biorąc udział różnego rodzaju ćwiczeniach, a także akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 1992 roku brał czynny udział w gaszeniu dużego pożaru lasu kosztowskiego, a później pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej. Pełnił funkcje Naczelnika OSP w Kosztowach od roku 1992. 2 czerwca 1997 jednostka OSP w Kosztowach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do czego w dużej mierze przyczynił się Naczelnik Witold Sowa. 17 czerwca 1997 był obecny przy uroczystym otwarciu nowo wybudowanych boksów garażowych (był odpowiedzialny za zrealizowanie tego projektu), oraz przekazania samochodu GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244, w lipcu 1997 roku podczas powodzi został zaangażowany w działania przeciwpowodziowe na terenie miasta Mysłowice. W latach 95-98 ubiegłego wieku jako osoba ,która umiała przyciągnąć młodzież do wstępowania w szeregi strażaków ochotników organizował dla nich  obozy młodzieżowe, które do dnia dzisiejszego są mile wspominane. Dzięki jego staraniom w roku 1998 jednostka otrzymała używany samochód GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz, a w latach 2000 oraz 2003 zostały przekazane jednostce także dwa nowe samochody gaśnicze GLBM Lublin III (2000r) i GLM Ford Transit (2003r). Pod jego kierownictwem jednostka uczestniczyła w zwalczaniu skutków powodzi w 2001 roku za co otrzymała podziękowanie od ministra spraw wewnętrznych i administracji . Z okazji 75-tej rocznicy istnienia w 1999 Ochotnicza Straż Pożarna w Kosztowach została uhonorowana Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, a 17 maja 2003 nadano jednostce Sztandar. Naczelnik Sowa służył pomocą przy licznych remontach takich jak remont pomieszczeń zalanych w 2007 roku podczas wichury, która uszkodziła poszycie dachu remizy.Za Jego służbę jako strażak ochotnik był wielokrotnie odznaczany-Strażak Wzorowy, Brązowy Medal ,Srebrny Medal, Zloty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa. W 2005  Brązowa Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej nadana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2006 został odznaczony Złotym Znakiem Związku ZOSP RP. Wniósł duży wkład w pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, nowe GBA 2,5/16 zostało przywiezione do Kosztów 27 czerwca 2008 miedzy innymi przez Naczelnika  jednostki, przekazanie oraz poświecenie GBA 2,5/25 na podwoziu MAN TGM 13.280 nastąpiło 23 sierpnia 2008 na festynie zorganizowanym z tej okazji. 01.08.2009 podczas uroczystości z okazji 85-lecia powstania OSP w Kosztowach jednostka została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego. Od 1996 do 2001 i 2001 do 2006 Członek Prezydium Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Mysłowicach od 2006 Członek Zarządu Miejskiego ZOSP RP.

W dniu 17 maja 2010 podczas prowadzenia działań przeciwpowodziowych- ewakuacji archiwum sądu rejonowego w Mysłowicach- zmarł. Przez te wszystkie lata które poświęcił się dla pożarnictwa dał się poznać jako dobry znający się na swoim fachu dowódca. Wymagający ,a jednocześnie wyrozumiały, który jak tylko mógł pomagał młodym strażakom w poznawaniu zagadnień związanych ze służbą w strukturach OSP.  W dniu 21 maja 2010 został pochowany z honorami na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach- Kosztowach. Witold Sowa pełnił funkcje Naczelnika OSP aż do śmieci, do końca służył ratując życie i mienie.

Informacja: Prezes OSP Mysłowice – Kosztowy dh Adam KULA
Zdjęcia: Skarbnik OSP - Michał JOCHEMCZYK