Pracownia Orkiestry Strażackiej

Szkolenie „Musztra paradna w orkiestrze dętej”.
Musztra - Show - Marching - Parada - Przemarsz.

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych do uczestnictwa w webinarium organizowanego przez Związek OSP RP w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Zakres szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

  • podstawy nauki musztry paradnej w orkiestrze,
  • programy do tworzenia choreografii.

Webinarium odbędzie się 8 października 2020 r. (czwartek) w godzinach 19:00 - 21:00. Osoby zgłoszone i zakwalifikowane otrzymają na dzień przed szkoleniem link do uczestnictwa w szkoleniu on-line na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Obligatoryjne jest wypełnienie przesłanej po wstępnym zakwalifikowaniu ankiety ewaluacyjnej. Pierwszeństwo uczestnictwa mają kadry strażackich orkiestr, jednak z uwagi na interaktywną formę zajęć dopuszczane są również osoby z innych amatorskich orkiestr dętych.

Zgłoszenia, w formie wypełnienia internetowego formularza, przyjmowane są do dnia 7 października br. Webinarium jest bezpłatne.

Link do zgłoszenia https://forms.gle/zKKaMuEVuct4UfdS9

Webinarium poprowadzi Dariusz K. Krajewski

  • Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie/ filii w Białymstoku - puzon, Podyplomowych Studiów Menedżerskich w WSH w Radomiu, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - dyrygentura orkiestr dętych. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Dyrygent Orkiestry Grandioso Radom oraz nauczyciel sekcji puzonów tub i sakshornów. Prezes Stowarzyszenia Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Grandioso.
    Nauczyciel klas puzonu, tuby i sakshornu Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu oraz dyrygent Big Bandu ZSM Radom. Pomysłodawca i organizator Radomskiej Bitwy Big Bandów. Prezes Stowarzyszenia Polskie Orkiestry Dęte.
  • Jako kameralista i solista wystąpił na wielu festiwalach i koncertach (np. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Polanicy - Zdroju). Jest laureatem nagród indywidualnych m.in.: Prezydenta Miasta Radomia (2014, 2010, 2018), nagrody za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie sztuki dyrygenckiej (OFMOD Inowrocław) oraz nagród na konkursach ogólnopolskich i zagranicznych w Randze Mistrzostw Świata i Europy. Z Orkiestrą Grandioso zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku w Paradzie Marszowej, a w 2019 roku Wicemistrzostwo.
  • Członek organizacji międzynarodowych WASBE oraz WAMSB. Główny organizator Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych OKOD oraz Kursu Jurorów SPOD. Pomysłodawca i organizator Mistrzostw Polski Orkiestr. Jest jurorem konkursów orkiestr dętych w metodzie One World Judging System.


W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z kadrą projektu ze Związku OSP RP:

Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl

Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com


Więcej informacji o projekcie
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-2020