Pracownia Orkiestry Strażackiej

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr orkiestr dętych do uczestnictwa w webinarium organizowanego przez Związek OSP RP w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zakres szkolenia "Prawo autorskie w orkiestrze dętej" obejmuje takie zagadnienia jak:

  1. prawa i obowiązki związane z zamawianiem i/lub zakupem kompozycji i aranży utworów na orkiestrę,
  2. wykorzystywanie twórczości innych, w tym materiałów internetowych do pracy w orkiestrze,
  3. obowiązki orkiestry w stosunku do ZAiKS.

Webinarium odbędzie się 23 września 2020r. (środa) w godzinach 18:00 - 20:00. Osoby zgłoszone i zakwalifikowane otrzymają na dzień przed szkoleniem link do uczestnictwa w szkoleniu on-line na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Obligatoryjne jest wypełnienie przesłanej po wstępnym zakwalifikowaniu ankiety ewaluacyjnej. Pierwszeństwo uczestnictwa mają kadry strażackich orkiestr, jednak z uwagi na interaktywną formę zajęć dopuszczane są również osoby z innych amatorskich Orkiestr dętych.

Zgłoszenia, w formie wypełnienia formularza (link poniżej), przyjmowane są do dnia 21 września br. Webinarium jest bezpłatne.

Link do zgłoszenia https://forms.gle/ininazRRodzWixpM6


Szkolenie poprowadzi Magdalena Miernik (IP Lawyer):

  • Prawnik, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej
  • Założycielka firmy prawniczej Lookreatywni Law For Creatives świadczącej pomoc prawną dla branży kreatywnej i MŚP
  • Szkoleniowiec i trener z ponad 6-letnim doświadczeniem w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej
  • Prelegentka konferencji branżowych (GrafConf, Element Talks, DesignWays Conf)
  • Ekspert w programach doradztwa prawno-biznesowego dla startupów i przedsiębiorców
  • Promotorka wiedzy na temat prawa własności intelektualnej


W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z kadrą projektu ze Związku OSP RP:

Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl

Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com


Więcej informacji o projekcie
http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-2020