Pożyteczne Ferie 2011 dzięki OSP w Ligocie

W dniach od 31 stycznia do 11 lutego 2011r. w miejscowości Ligota został zrealizowany projekt pt. „Pod okiem św. Floriana nie zapominamy w zimie o naszych sąsiadach”. Projekt zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie dzięki dofinansowaniu z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie oraz Gminy i Miasta Raszków w ramach Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem projektu było zorganizowanie pożytecznego, atrakcyjnego oraz bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w domach w czasie ferii zimowych, połączonego z odwiedzinami samotnych i chorych mieszkańców wioski, którym młodzież ofiarowała swą pomoc w opiece.

Każdy dzień ferii wnosił nowe i niezapomniane wrażenia. W ciekawej ofercie programowej znalazły się wycieczki do Kalisza, do Opatówka, do Poznania, Witaszyc i Krotoszyna. Zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie i kręgielni w Krotoszynie, na krytym lodowisku w Kaliszu, na nowoczesnej sali sportowej w Zespole Szkół w Korytach, a dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Partner w Poznaniu –przygotowano profesjonalną naukę jazdy na nartach i snowboardzie na Malta Ski w Poznaniu. Dzieci i młodzież uczestniczyła w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, m.in. z Bogusławem Wawrzyniakiem – instruktorem i miłośnikiem narciarstwa biegowego, który rozbudził w nas zainteresowanie najpowszechniejszym sportem zimowym i znajomością ze słynną narciarką Justyną Kowalczyk; z prof. dr.hab Marianem Walczakiem – dziekanem Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego U.A.M. w Kaliszu, który zapoznał nas z bogatą ofertą nowoczesnej uczelni artystycznej; z Tomaszem Klauzą – historykiem, miłośnikiem modelarstwa oraz właścicielem jedynego w Polsce Muzeum Wojsk Napoleońskich w Witaszycach, który w niezmiernie ciekawy sposób opowiedział nam o przeżyciach Napoleona Bonapartego, sile jego wojsk oraz przyczynach wybuchu rewolucji francuskiej; z Paniami Teresą Zawieją i Bernadetą Szablewską – mieszkankami Ligoty zajmującymi się rękodziełem artystycznym- głownie wyszywaniem i szydełkowaniem; z Panią Katarzyną Wiertelak – wieloletnim instruktorem warsztatów terapii zajęciowych dla niepełnosprawnych i animatorem czasu wolnego dla dzieci z terenów wiejskich. Ponadto wiele ciekawych informacji i niezapomnianych wrażeń wyniesiono z odwiedzin w Muzeum Motoryzacji w Poznaniu, w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Pałacu w Witaszycach oraz z projekcji filmu „Opowieści z Narnii” w kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie. Na sali OSP prowadzono zajęcia komputerowe, organizowano gry planszowe, zajęcia plastyczne i modelarskie z wykorzystaniem techniki decoupage, a także zajęcia manualno-artystyczne pod nazwą „Tańcowała igła z nitką”, na których chętni uczyli się rzemiosła wyszywania i szydełkowania. W ramach zajęć zapewniono dzieciom bezpłatne posiłki; mi.n; kanapki, pizzę, ciepłe kakao, ciastka, rogale, herbatę, a także dwudaniowy obiad – ufundowany przez prof. Mariana Walczaka dziekana Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego U.A.M. w Kaliszu. Odwiedzano samotnych mieszkańców, obdarowując ich ciepłym słowem i drobnymi upominkami przygotowanymi przez uczestników projektu, a także wykonywano drobne prace porządkowane w ramach zimowej pomocy.

Dzięki zawartej w projekcie tematyce zajęć - przeciwdziałano również wykluczeniu społecznemu, narkomanii, alkoholizmowi i patologiom, dbano o zachowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii, wpływano na pozytywny wizerunek młodzieży w społeczeństwie, oraz zapewniano trwałość projektów realizowanych w latach 2007-2008 w ramach programów „Pożyteczne ferie” i „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” .

Tak bogata organizacja czasu wolnego dla dzieci nie byłaby możliwa bez społecznego zaangażowania wielu sprzymierzeńców projektu, do których należą: zarząd i członkowie OSP, dyrekcja i nauczyciele ze szkoły w Ligocie i w Korytach, rodzice, radni, prof.dr hab. Marian Walczak - dziekan UAM, Pan Dariusz Brzeziński z Firmy Przewozowej ACS z Dobrzycy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Pizzeria Sapporito w Raszkowie. Dziękujemy Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie, Burmistrzowi Gminy i Miasta w Raszkowie Jackowi Bartczakowi oraz jego zastępcy Piotrowi Rokickiemu, a także Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Partner i Malta Ski w Poznaniu oraz wszystkim ludziom dobrej woli, za pomoc w realizacji projektu.

Koordynator projektu: Anna Gmurowska