Nowości w PNWM

Miło nam poinformować, że został uruchomiony elektroniczny system składania wniosków. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. System jest prosty, nie wymaga specjalnych umiejętności. Przed rozpoczęciem składania wniosku konieczne jest zalogowanie się. Warto przygotować wcześniej zeskanowany program lub inne dokumenty (np. KRS), które chcielibyśmy dołączyć do wniosku. Wniosek jest automatycznie przyporządkowany do jednostki centralnej (nasz numer to PJ009).

Wniosek on-line https://oase.dpjw.org/dpjw_oase/Dpjw_oase.html?locale=pl

Przypominamy o konieczności dołączenia do wniosku opinii Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Podpisy partnerów we wnioskach

Od 2012 roku każdy z partnerów może złożyć wniosek tylko ze swoim podpisem (dotyczy to sytuacji, kiedy obie strony korzystają z dotacji). Jednostka centralna podejmuje decyzję o dofinansowaniu dopiero wtedy, gdy w bazie PNWM zostanie zarejestrowany wniosek partnera z jego podpisem.

Opiekunowie

Opiekunowie poniżej 26 roku życia mogą zostać rozliczani jako uczestnicy.

Tłumacze

Możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie dla 2 pośrednika językowego:

  • przy programach liczących powyżej 40 uczestników,
  • przy projektach trójstronnych,
  • przy projektach z równoległym programem (np. praca w mniejszych grupach roboczych).

Projekty trójstronne

Żaden kraj nie może tworzyć większości grupy. Uczestnicy z kraju trzeciego powinni stanowić maksymalnie 40% całej grupy.