Nekrolog

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że 07 maja br. w wieku 66 lat zmarł nasz Przyjaciel i Kolega

ś.p Druh Władysław Radzik

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy,
członek Komisji ds. działalności organizacyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich Zmarłego w imieniu władz Związku
składa

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 maja (środa) o godz. 15.00 w Straszęcicnie, gmina Żyraków, pow. dębicki