Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 lipca 2020 roku zmarł

ś.p. Druh RAFAŁ NEUGEBAUER

Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Członek Komisji ds. działalności ratowniczej i Komisji młodzieży i sportu ZG ZOSP RP

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego w imieniu władz Związku

składa
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Waldemar Pawlak

Msza św. odbędzie się w kościele św. Teresy w Wołczynie 9 lipca 2020r. o godz.14.00
po czym nastąpi wyprowadzenie trumny ze Zmarłym z kaplicy cmentarnej w Wołczynie na miejsce wiecznego spoczynku