Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 2020 roku zmarł

ś.p. prof. dr hab. Piotr Matusak

historyk,

wieloletni przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

autor wielu publikacji dotyczących historii ruchu strażackiego, inicjator i współorganizator konferencji
oraz konkursów historycznych organizowanych przez Związek.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

składa w imieniu Związku OSP RP Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 czerwca o godz. 11.50
w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Św. Wincentego 81 w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim.