Młodzi strażacy ćwiczyli na pierwszym Obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Turawie

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ośrodku szkoleniowym „Strażak” w Turawie trwał 10 dni. Młodzi strażacy uczyli się m.in. ratownictwa medycznego i wodnego, a także musztry.

Był to pierwszy taki Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Oleskiego.

Organizatorem było OSP Dobrodzień, ale w szkoleniu uczestniczyli młodzi strażacy z kilkunastu jednostek.

W ośrodku szkoleniowym „Strażak” w Turawie ćwiczyło w sumie 80- druhów z następujących jednostek:

 • OSP Brzeziny
 • OSP Wierzbie
 • OSP Strojec
 • OSP Stare Olesno
 • OSP Łowoszów
 • OSP Olesno
 • OSP Kadłub Wolny
 • OSP Zębowice
 • OSP Dobrodzień
 • OSP Cieciułów
 • OSP Żytniów

Było także 3 młodych strażaków z powiatu strzeleckiego oraz 3 druhów z powiatu opolskiego.

Uczestnicy biwaku byli w przedziale wiekowym 10-16 lat. Wszyscy są członkami Młodzieżowym Drużyn Pożarniczych w swoich jednostkach.

Komendantem obozu był prezes OSP Dobrodzień Katarzyna Skiba.

Uczestnicy obozu mieszkali w 7-8 osobowych namiotach, rozbitych na polu namiotowym ośrodka „Strażak” w Turawie. Na miejscu mieli do dyspozycji siłownię zewnętrzną oraz basen.

W programie biwaku strażackiego były: musztra, ratownictwo medyczne i ratownictwo wodne, olimpiada obozowa, wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie.

Na organizację I Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Oleskiego w Turawie Ochotnicza Straż Pożarna zdobyła dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do kosztów organizacji biwaku dorzuciły się też gminy, z których pochodzą młodzi strażacy.