Kondolencje

Druhnie Krystynie Ozga

członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

w imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej składa

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego