Kampania 2013 "1% na rzecz Związku OSP RP" w skrócie

Krok pierwszy - wybierz jako OPP Związek OSP RP.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Nr KRS: 0000 116 212.
Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/ albo do bazy organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl).

Krok drugi – NR KRS Związku OSP RP wpisz do PIT.

Klamka zapadła? Wybrałeś Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej! Nasz numer KRS wpisz do swojego PIT-u. W formularzu:

PIT-28
-
rubryka
125,
PIT-36
-
rubryka
302,
PIT-36L
-
rubryka
105,
PIT-37
-
rubryka
123,
PIT-38
-
rubryka
58,
PIT-39
-
rubryka
51,

Krok trzeci - wylicz 1 proc.

W formularzu PIT wpisujesz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. To nie może być więcej niż 1 proc. twojego rocznego podatku. Ale może być mniej. Załóżmy, że chcesz przekazać 1 proc. Obliczanie nie jest trudne - należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Wyliczoną sumę wpisz w rubrykę:

PIT-28
-
rubryka
126,
PIT-36
-
rubryka
303,
PIT-36L
-
rubryka
106,
PIT-37
-
rubryka
124,
PIT-38
-
rubryka
59,
PIT-39
-
rubryka
52,

Krok czwarty - informacje uzupełniające – Cel szczegółowy 1%.

W informacji uzupełniającej jest specjalna rubryka, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z twojego 1 proc. podatku. W naszym przypadku może to być każda jednostka ochrony przeciwpożarowej. Zaproponuj swoją ochotnicza straż pożarną. Podaj skróconą nazwę OSP i jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
W formularzu:

PIT-28
-
rubryka
127,
PIT-36
-
rubryka
304,
PIT-36L
-
rubryka
107,
PIT-37
-
rubryka
125,
PIT-38
-
rubryka
60,
PIT-39
-
rubryka
53,

Krok piąty - informacje uzupełniające – Wyrażam zgodę.

W informacji uzupełniającej jest następna specjalna rubryka, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał twoje dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) Dzięki temu Twoja OSP będzie Ci mogła podziękować. Być może poinformuje Cię też o tym, jak wykorzystała twój 1 proc. podatku. Zaznacz krzyżykiem kwadracik:

PIT-28
-
rubryka
128,
PIT-36
-
rubryka
305,
PIT-36L
-
rubryka
108,
PIT-37
-
rubryka
126,
PIT-38
-
rubryka
61,
PIT-39
-
rubryka
54,

Krok szósty - informacje uzupełniające – Dodatkowe informacje.

W tej części informacji uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą czyli podatnikiem ( telefon, e-mail):

PIT-28
-
rubryka
129,
PIT-36
-
rubryka
306,
PIT-36L
-
rubryka
109,
PIT-37
-
rubryka
127,
PIT-38
-
rubryka
62,
PIT-39
-
rubryka
55,

Krok siódmy - pieniądze idą do Ochotniczej Straży Pożarnej za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Wpisanie numeru KRS i kwoty, którą chcesz podarować, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku "o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie". Teraz, fiskus przekaże pieniądze z 1 proc. Nie musisz już sobie tym zaprzątać głowy.

 

Oczywiście nie mamy obowiązku wypełniania tych rubryk. To nasz dobra wola. Jednak dzięki niej ochotnicza straż pożarna pozyska dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności z zakresu ochrony pożarowej. Zachęcam do włączenia się w roku 2013 w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.