Informacja dotyczącą zaangażowania OSP z terenu woj. małopolskiego

stan  za ostatnią dobę do godz.  6.00 dnia 21 maj 2010

w działaniach brało udział
3798 strażaków OSP
692 samochody OSP

Działania strażaków OSP w główniej mierze polegają na  wypompowywaniu wody z zalanych terenów, umacnianiu wałów przeciwpowodziowych itp., prowadzone są również działania na terenie gminy Pcim, Dobczyce, Myślenic, Siepraw (pow. Myślenice ) związane zabezpieczeniem osuwisk ziemi.

Do działan dysponowane są siły i środki z całego woj. małopolskiego

Na dzień dzisiejszy bardzo  trudno jest  oszacować  wielkość strat jakie powstały w sprzęcie na skutek działań powodziowych .

Z wstępnych informacji wynika że najbardziej zauważalne straty będą w

  • motopompach, pompach szlamowych,  pompach pływającyc
  • w wężach
  • umundurowaniu

Po zakończonej akcji powodziowej oraz po konsultacji z KW PSP w Krakowie postaram się  przesłać zbiorczą informacje na temat zaangażowanych sił i środków  oraz strat jakie poniosły OSP w wyniku prowadzonych działań.