I Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP

Turniej rozpoczął się od meldunku, który Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego Druhowi Zdzisławowi Dąbrowskiemu złożył Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie Druh Adam Nowak.

Powitania gości dokonał Wójt Gminy Gąsawa Druh Zdzisław Kuczma.

Turniej otworzył Starosta Żniński Druh Zbigniew Jaszczuk.

Wśród gości zaproszonych była Druhna Elżbieta Polak Przewodnicząca Komisji Sportu Zarządu Głównego ZOSP RP, Druh Leszek Szmyt Członek Prezydium Komisji Sportu Zarządu Głownego, Druh Janusz Gerke Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Druh Piotr Tomaszewski Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZW ZOSP RP w Toruniu.

Przy dźwiękach Hymnu Świętego Floriana wciągnięto flagę związkową na maszt. Po wyprowadzeniu pocztu flagowego i drużyn z hali rozpoczęły się mecze eliminacyjne w grupach.

WYNIKI TURNIEJU

Po zakończeniu meczu finałowego i krótkiej technicznej przerwie rozpoczęła się uroczystość zakończenia Turnieju, wręczenia dyplomów medali i pucharów.

W uroczystości zakończenia udział wzięli Druh Zbigniew Sosnowski Podsekretarz Stanu w MSWiA, Druh Zygmunt Tomczonek Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Druh Wiesław Golański Zastępca Dyrektora Wykonawczego ZG ZOSP RP, Druh Andrzej Jankowski Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, Pan Michał Pęziak Burmistrz Barcina, Pani Zofia Kozłowska Członek Zarządu Powiatu w Żninie, Druhna Agnieszka Boruszkowska Redakcja „Strażaka”.

PUCHAR FAIR-PLAY ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W ŻNINIE wręczył Prezes ZP ZOSP RP w Żninie Adam Nowak

OSP TUREK

PUCHAR WICEMINISTRA ZBIGNIEWA SOSNOWSKIEGO PODSEKRETARZA STANU W MINISTWERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DLA NAJLEPSZEGO BRAMKARZA wręczył Wiceminister Zbigniew Sosnowski

WITOLD PAWŁOWSKI (OSP WAPNO)

PUCHAR PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZDZISŁAWA DĄBROWSKIEGO DLA NAJLEPSZEGO STRZELCA wręczył Prezes ZW ZOSP RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego Zdzisław Dąbrowski

MAREK POZNAŃSKI (OSP WAPNO) 13 BRAMEK

PUCHAR WÓJTA GMINY GĄSAWA ZDZISŁAWA KUCZMY i BRĄZOWE MEDALE TURNIEJU ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA wręczyli Wójt Gminy Zdzisław Kuczma, Przewodniczący Rady Gminy Marek Maciejewski

OSP KOWALEW

PUCHAR STAROSTY ŻNIŃSKIEGO ZBIGNIEWA JASZCZUKA i SREBRNE MEDALE ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA wręczyli Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk i Członek Zarządu Powiatu Zofia Kozłowska

OSP GĄSAWA

PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZOSP RP WICEPREMIERA WALDEMARA PAWLAKA i ZŁOTE MEDALE ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA wręczyli Wiceprezes ZG ZOSP RP Zygmunt Tomczonek i Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZG ZOS RP Wiesław Golański

OSP WAPNO

Za zajęcie I, II i III Miejsca drużyny z rąk Zastępcy Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Druha Wiesława Golańskiego otrzymały bony wartościowe po 1.000 zł. Ponadto drużyna OSP WAPNO, król strzelców oraz najlepszy bramkarz otrzymali nagrody rzeczowe od Zastępcy Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Druha Wiesława Golańskiego.

Tekst i zdjęcia: organizator