Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka 2019

Briefing prasowy Prezesa ZG ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka i 15-lecia Polski w UE.

Przemówienie Prezesa ZG ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka. Warszawa, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Złożenie wieńca przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez Prezesa ZG ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka oraz delegację ZOSP RP.

Centralne Obchody Dnia Strażaka 2019 - parada pododdziałów i wozów bojowych.

Uroczyste podniesienie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt.

Orkiestra OSP Nadarzyn podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 2019.