Centra kształcenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Ogółem w latach 2007 – 2009, dzięki uczestnictwu w dwóch programach unijnych, takich jak:

„Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” realizowanego w ramach konsorcjum z:

  • Uniwersytetem w Białymstoku
  • Krajową Izbą Gospodarczą
  • Combidata Poland

oraz

„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowanego przez konsorcjum:

  • Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej
  • Optoland SA

powstały w Ochotniczych Strażach Pożarnych 693 Centra Kształcenia, które zostały wyposażone nie tylko w sprzęt komputerowy i łącza szerokopasmowe ale również w bogaty zestaw programów e-learningowych, których zakres tematyczny można znaleźć tutaj.


Borkowice w województwie mazowieckim. To tutaj nie czekając na werdykt TPSA (dostępność łącza szerokopasmowego) strażacy sami wkopali kabel i doprowadzili do remizy.

Centra te cieszą się dużym powodzeniem w środowiskach lokalnych, szczególnie tam, gdzie jest niedostateczna infrastruktura telekomunikacyjna. Dostęp do komputerów, Internetu oraz biblioteki programów e-learningowych jest bezpłatny. Centra są obecnie prowadzone w większości OSP przez wolontariuszy

Placówki te mogą pełnić rolę sal szkoleniowych, a sprzęt w jaki zostały wyposażone taki jak: projektor multimedialny, czy wyświetlacz wielkoformatowy jest nieodzownym elementem nowoczesnych prezentacji. Zarówno Internetowe Centra Edukacyjno Oświatowe, jaki i Centra Kształcenia tworzą sieć szkoleniową o ogromnym potencjale.


Wyposażenie Centrum Kształcenia

Stanowisko opiekuna Centrum

W ramach obu projektów zostały uruchomione niezależne, zintegrowane systemy komunikacji (bezpłatnej) wykorzystujące technologię telefonii VoIP oraz system wideo komunikacji. Obsługa placówek została przeszkolona pod kątem technicznym oraz merytorycznym w zakresie obsługi Centrów. Internetowe Centra Edukacyjno Oświatowe (480 lokalizacji) mają jeszcze jeden atut: każde z nich zostało wyposażone w 20 krzeseł pozwalających na jednorazowe przyjęcie takiej liczby słuchaczy.

Platformy Edukacyjne powstałe w ramach obu projektów zawierają programy edukacyjne e-learningowe, które pozwalają na samodzielną naukę. Dzięki wykorzystaniu w obu projektach bogatego potencjału mediów elektronicznych, skuteczności nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka w Centrach jest dziś dostępna dla każdego, na każdym poziomie zaawansowania wiedzy. Nasza infrastruktura szkoleniowa spełnia europejskie standardy.

Lokalizacje Centrów powstałych w ramach projektu:

„Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” można znaleźć pod adresem:
www.iceo.eduportal.pl/CDP.CMS/Artykul.aspx?artid=23

„Wioska Internetowa” można znaleźć pod adresem:
www.wioskainternetowa.pl/strona/centra_lokalizacja