Związek OSP RP, Gmina Wieruszów wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieruszowie i Starostwem Powiatowym w Wieruszowie zaprasza na długo wyczekiwaną IV Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. To największe sportowe święto naszych najmłodszych strażaków – członków Dziecięcych Drużyn Pożarniczych i ich opiekunów.

Zgodnie z regulaminem już 10 lutego br. rusza rejestracja drużyn na IV Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, którą w tym roku zaplanowaliśmy jako przedsięwzięcie dwudniowe 1-2 czerwca w Wieruszowie.

Tradycyjnie najmłodsi członkowie ochotniczych straży pożarnych z całego kraju i z zagranicy na Stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki zapalą Ogień Olimpijski, a następnie zmierzą się w czterech olimpijskich konkurencjach tj.: sztafeta, musztra, ćwiczenie bojowe „na mokro” oraz ćwiczenie bojowe „sikawka”.

W Olimpiadzie udział wezmą członkowie dziecięcych drużyn pożarniczych w wieku od 4 do 10 lat z kraju i z zagranicy. Olimpiada to nie tylko sportowa rywalizacja ale również wiele atrakcji, trochę nauki, doskonalenie umiejętności, nabywanie właściwych nawyków ale także wyjątkowa sportowa atmosfera, wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów oraz integracja środowiska DDP.

Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych rozgrywana będzie zgodnie z zapisami regulaminu tj.: z poszanowaniem zasady “fair play” i wzajemnego szacunku dla uczestników.

Wszystkie szczegóły organizacyjne oraz terminy zawarte zostały w REGULAMINIE zamieszczonym poniżej..

Regulamin Olimpiady.

Zasady przeprowadzania i oceny musztry.