Podsumowanie XIV Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Charzykowy to najbardziej aktywna i wyróżniającą się MDP w 2022 roku, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej pracy na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej. Serdecznie gratulujemy!

Podsumowanie konkursu „Najlepsi z Najlepszych” i konferencja pt. „OSP POTENCJAŁ MŁODYCH.ŚWIADOMI LIDERZY” podsumowująca projekt pn. „OSP Potencjał Młodych” odbyło się 12 czerwca br. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

OSP – Potencjał Młodych” to projekt Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, którego działania skierowane są do młodych działaczy OSP. W ramach projektu odbyły się badania środowiska OSP, powstał dedykowany poradnik dla OSP oraz odbyło się kilka wizyt studyjnych we wzorowych jednostkach OSP na terenie całej Polski. Kluczowym elementem projektu było uruchomienie pilotażowego programu pn. Szkoła Liderów OSP.