Szanowne Druhny, Szanowni  Druhowie

Dobiega końca IV edycja programu realizowanego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. w ramach którego 10 samochodów Volkswagen użyczonych przez VWFS pracowało w ochotniczych strażach pożarnych służąc w niesieniu pomocy humanitarnej ofiarom kryzysu w Ukrainie. Straże miały do dyspozycji pełen serwis pojazdów oraz karty paliwowe.

W związku z sukcesem poprzednich edycji programu oraz wykazanej przydatności użyczanych pojazdów w działalności OSP, podjęliśmy wspólną decyzję o kontynuacji programu. Do użytkowania przez OSP skierowanych zostanie 10 pojazdów marki Volkswagen w tym: 3 Caddy i 7 Transporter T6.

Warunkiem przystąpienia do kolejnej edycji jest realizacja przez OSP w czasie użyczenia pojazdu min. dwóch akcji edukacyjnych wśród społeczności lokalnych (szkoła/ośrodek kultury):

  1. Aktywizacja lokalnych społeczności w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej – przeprowadzenie szkolenia dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy (tu VWFS przekaże książki „Bączek Ratownik”, których jest patronem).
  2. Prewencja zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – przeprowadzenie warsztatów dla Dyrektorów i Kadry Pedagogicznej z zapobiegania oraz udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży z problemami psychicznymi (m.in. jak rozpoznawać pierwsze symptomy depresji, jak wspierać itd.). Warsztaty poprowadzą psycholodzy z Fundacji INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ . Zadaniem OSP będzie  zorganizowanie spotkania (ustalenie terminu ok. 2h, zapewnienie grupy-grono pedagogiczne oraz miejsca), a VWFS wraz z Fundacją zapewnią wyszkolonego psychologa, który przyjedzie i przeprowadzi warsztaty.

Fundacja INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ wspomaga rozwój kompetencji nauczycieli, rozwija kompetencje kluczowe pod kątem przyszłości dzieci.

Tematyka warsztatów:

  1. Zdrowie psychiczne – jedno z najbardziej aktualnych wyzwań polskiej edukacji.
  2. Mediacje szkolne – rozwijamy umiejętności rozwiązywania konfliktów
  3. Komunikacja bez przemocy – ważny element budowania trwałych relacji w wychowaniu i edukacji.

Warunkiem przystąpienia OSP do powyższego programu jest:

  1. wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się pod linkiem  https://docs.google.com/forms/d/1Gy2s7Fq-XYYgvbTeSZT7ACsbOWSxOstQ-Dy1Ron0EE0/edit?ts=6426d626
  1. wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu Wniosku o przystąpienie do akcji udostępnienia samochodów od Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o do Ochotniczych Straży Pożarnych” który jest do pobrania pod niniejszą informacją. Podpisany skan należy przesłać na adres zg@zosprp.pl

Uwaga: Termin wypełnienia formularza oraz nadesłania skanu Wniosku o przystąpienie do akcji udostępnienia samochodów od Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o do Ochotniczych Straży Pożarnych upływa 18 czerwca br.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wzorem umowy użyczenia.

Do pobrania: