18 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji dzieci, młodzieży i sportu oraz posiedzenie Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich XV kadencji Zarządu Głównego Związku OSP RP 

  Teresa Tiszbierek Przewodnicząca Komisji dzieci, młodzieży i sportu
  Magdalena Żentała Wiceprzewodnicząca ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  Weronika Szulc-Kowol Wiceprzewodnicząca ds. międzynarodowych
  Andrzej Piluch Wiceprzewodniczący ds. Dziecięcych Drużyn Pożarniczych
  Marek Duda Wiceprzewodniczący ds. sportu
  Tomasz Męcik-Kronenberg Sekretarz

   Marek Duda Przewodniczący Prezydium Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich
   Andrzej Małyszka Wiceprzewodniczący
   Leszek Szmyt Sekretarz
   Tadeusz Bujno Członek
   Mirosław Prus Członek
   Janusz Szulka Członek