Nowy termin przesłania zgłoszeń do 21.03.2022 roku

Tradycyjnie zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu “Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. Po długiej zimie z tęsknotą wszyscy wyczekujemy wiosny, a pierwszy dzień wiosny w tym roku będzie szczególny – przedłużyliśmy termin przesłania zgłoszeń do 21.03.2022 roku. Jest więc jeszcze trochę czasu na dopracowanie waszego zgłoszenia.

Przypominamy że w tej edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2021 roku.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

Kontakt w sprawie zgłoszeń: ps@zosprp.orp.pl

Regulamin Konkursu „Najlepsi z Najlepszych”
Formularz zgłoszenia