Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2024 – WYNIKI

I grupa – przedszkola

I miejsce
Szymon Szymborski, Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, woj. podlaskie, instruktor: Hanna Borys

II miejsce
Nikola Laska, Zespół Szkół w Zarzeczu – Publiczne Przedszkole, woj. podkarpackie, instruktor: Iwona Małka, Teresa Szeliga
Kamil Ochwat, Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie, Przedszkole Publiczne w Grodzisku, woj. opolskie, instruktor: Helena Zagórowicz-Szłapa

III miejsce
Aleksander Michoński, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, woj. podkarpackie, instruktor: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Liliana Bednarz, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, woj. podkarpackie, instruktor: Małgorzata Weryńska-Sorochman
Oskar Strzelczyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie, woj. podkarpackie, instruktor: Monika Lwowska

Wyróżnienia
Maja Pyzak, Przedszkole nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim, woj. warmińsko-mazurskie, instruktor: Aneta Wolańska
Klementyna Stokowska, Gminne Przedszkole w Czyżewie, woj. podlaskie, instruktor: Danuta Suchodolska
Piotr Książkiewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej, woj. małopolskie, instruktor: Ewa Pater
Pola Falarz, Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu, woj. podkarpackie, instruktor: Anna Wiącek

II grupa – szkoły podstawowe, klasy I-IV

I miejsce
Lena Zalewska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie, woj. podkarpackie, instruktor: Agata Borkowska-Gazda
Martyna Zielińska, Szkoła Podstawowa nr 8 w Mielcu, woj. podkarpackie, instruktor: Edward Kociański

II miejsce
Michał Bednarek, Szkoła Podstawowa w Rąbkowej, woj. małopolskie, instruktor: Grażyna Migrała
Olaf Staszewski, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej, woj. opolskie, instruktor: Małgorzata Kowalik

III miejsce
Iga Anna Czarnecka, Ochotnicza Straż Pożarna w Osuchowie, woj. mazowieckie, instruktor: Klaudyna Dębska
Michał Baran, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, woj. podkarpackie, instruktor: Teresa Kulikowska
Lena Bielat, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, woj. podkarpackie, instruktor: Małgorzata Weryńska-Sorochman

III grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII

I miejsce
Hanna Pałucka, Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. K. Rolow-Miałowskiego w Oławie, woj. dolnośląskie, instruktor: Renata Maławska
Emilia Jołda, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, woj. podkarpackie, instruktor: Małgorzata Weryńska-Sorochman

II miejsce
Aleksandra Pacławska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nienadowej, woj. podkarpackie, instruktor: Agnieszka Chruścicka
Nikola Kwiatkowska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie, woj. łódzkie, instruktor: Grażyna Stachowiak
Mateusz Kurkiewicz, Ochotnicza Straż Pożarna w Lamkach, woj. wielkopolskie, instruktor: Grzegorz Kurkiewicz

III miejsce
Weronika Pudo, Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Opatowcu, woj. świętokrzyskie, instruktor: Anna Kaczmarczyk
Nikola Bodziony, Szkoła Podstawowa w Rąbkowej, woj. małopolskie, instruktor: Grażyna Migrała

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe

I miejsce
Zuzanna Kurkiewicz, Ochotnicza Straż Pożarna w Lamkach, woj. wielkopolskie, instruktor: Grzegorz Kurkiewicz

II miejsce
Emil Wąż, Dom Kultury w Mielcu, woj. podkarpackie, instruktor: Edward Kociański

III miejsce równorzędne
Szymon Szewczyk, Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, woj. wielkopolskie, instruktor: Magdalena Gonczarewicz
Kinga Jasyk, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie, woj. łódzkie, instruktor: Jolanta Jasyk

Wyróżnienia
Kamil Cebula, Powiatowy Zespół Placówek Wychowawczych w Mielcu, woj. podkarpackie, instruktor: Mariola Jurek

V grupa – osoby dorosłe

I miejsce
Krystyna Kurgan, woj. warmińsko-mazurskie
Małgorzata Jasińska, woj. warmińsko-mazurskie

II miejsce
Piotr Raszewski, Środowiskowy Dom Samopomocy Koniczynka w Bełchatowie, woj. łódzkie, instruktor: Małgorzata Walczak

III miejsce
Ewa Dobrzelak, Środowiskowy Dom Samopomocy Koniczynka w Bełchatowie, woj. łódzkie, instruktor: Małgorzata Walczak

Wyróżnienia
Grażyna Śliwa, Miejski Dom Kultury w Barcinie, woj. kujawsko-pomorskie, instruktor: Adrianna Marek
Bogusław Winiarski, woj. lubelskie
Tomasz Kowalski, Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOKO w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, instruktor: Anna Kucharczyk

Prace plastyczne były inspirowane zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych. Autorzy odnieśli się również do zagadnień ochrony środowiska i klimatu. Uczestnicy konkursu zastosowali najróżniejsze techniki (pastele, grafika, tkactwo, batik, wypalanki, wycinanki, wyklejanki, akwarele itp.), przedstawili własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych itp. Prace były oceniane etapowo od środowiskowego przez gminny, miejski/powiatowy, wojewódzki i centralny. W tym roku do konkursu wpłynęło 4067 prac na etap wojewódzki. Do finału Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego przekazano 421 prac. Eliminacje wojewódzkie odbyły się we wszystkich województwach. Jury oceniając prace wzięło pod uwagę samodzielność ich wykonania, walory artystyczne i estetyczne, a także pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych. Przy ocenie prac zwrócono uwagę na bardzo dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywaniu autorów, co pozytywnie wpłynęło na estetykę prac. Jury dokonało oceny prac uczestników zgodnie z regulaminem konkursu według następujących grup wiekowych: I grupa – przedszkola; II grupa – szkoły podstawowe, klasy I-IV; III grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII; IV grupa – szkoły ponadpodstawowe; V grupa – osoby dorosłe

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!

Spotkanie laureatów odbędzie się 25 maja w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.