W poniedziałek 28 sierpnia br. w Biurze Zarządu Głównego ZOSP RP podpisany został list intencyjny pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i European Fire Safety Alliance.

Strony zgodnie zadeklarowały wolę współpracy w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć prewencyjnych, edukacyjnych i kulturalnych w celu skorzystania z wzajemnych osiągnięć i wymiany dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji stosowania czujek dymu w obiektach mieszkalnych na terenach wiejskich.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Druh Grzegorz Szyszko, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP. W imieniu European Fire Safety Alliance (Europejski Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego) list podpisał Pan Krzysztof Biskup, Przewodniczący Sojuszu.

W celu realizacji niniejszego porozumienia strony podejmą wszelkie prawne i faktyczne działania oraz powołają stałych koordynatorów do bieżącej realizacji niniejszego porozumienia. Podpisany list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i może również stanowić wsparcie w procesie ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne wspólnych przedsięwzięć, w tym ze środków Unii Europejskiej.

O dalszych działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu będziemy informować na bieżąco.