19 lipca 2023 r. w siedzibie Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Koszykowej 26/28 zawarte zostało porozumienie dotyczące współpracy w zakresie digitalizacji i prezentacji w internecie zbiorów dziedzictwa kulturowego będących własnością Zarządu Głównego ZOSP RP. Ze strony Biblioteki umowę podpisał jej dyrektor dr Michał Strąk, zaś ze strony Związku OSP RP – dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP dr Grzegorz Szyszko. Celem porozumienia jest scalanie na wspólnej platformie zasobu cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów oraz współpraca w zakresie budowy warsztatu badawczego opartego o narzędzia elektroniczne. Realizacja Porozumienia jest zgodna z przyjętym przez XV Zjazd Krajowy ZOSP RP programem, kierunkami działania na kadencję 2022-2027 oraz strategią Florian 2050 (kierunek strategiczny – dbałość o tożsamość i dziedzictwo ZOSP RP).

Uczestnicy Porozumienia będą wspólnie budować zasób cyfrowy o nazwie „Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa” (MBC). MBC powstała z inicjatywy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy czyli Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. MBC jest włączona w krajowy system rozproszonych bibliotek cyfrowych. Internetowa domena MBC to: mbc.cyfrowemazowsze.pl. Współpraca pomiędzy obiema instytucjami obejmie digitalizację i prezentację w Internecie zbiorów będących własnością Związku OSP RP.

To bardzo dobry pomysł, aby zbiory centralne i wojewódzkie digitalizować i upowszechniać za pomocą Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej i pokrewnych wojewódzkich bibliotek cyfrowych, które prowadzone są przez wojewódzkie biblioteki publiczne” – powiedział po podpisaniu Porozumienia dr Grzegorz Szyszko. „Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie rozwijała się we wszystkich województwach i dzięki temu jeszcze bardziej upowszechnimy nasze zasoby będące w siedzibach Związku a także ochotniczych strażach pożarnych i izbach tradycji.”

Dyrektor Michał Strąk zaakcentował, że „ważne jest kontynuowanie pięknej tradycji współpracy wszystkich bibliotek publicznych z ochotniczym pożarnictwem. Będziemy pogłębiać misję społecznej więzi bibliotek z organizacjami na terenie ich działania a w szczególności ze Związkiem oraz ochotniczymi strażami pożarnymi.

Planowane są przeszkolenia dotyczące procesu digitalizacji, obsługi sprzętu, zasad digitalizacji w tym budowy kopii cyfrowych odpowiedniej jakości, formatu, ich usystematyzowania oraz odpowiedniego opisania. Organizacyjnym koordynatorem Porozumienia jest Biblioteka Publiczna. Zasób i centralna infrastruktura MBC zlokalizowana jest na terenie Biblioteki Publicznej, która utrzymuje także domeny MBC, zapewnia internetowe łącze oraz administruje jej systemem. MBC jest cyfrową platformą, która umożliwia gromadzenie, opracowanie i prezentację elektronicznych wersji publikacji, przygotowywanych przez redaktorów w instytucjach współtworzących jej zasób oraz udostępnia je użytkownikom Internetu.

Uczestnicy Porozumienia jednocześnie oświadczyli, że do publikacji w pierwszej fazie współpracy wytypowano Słownik Biograficzny Polskich Strażaków tom 1 wydany w 2022 r, Monografię „Bogu na chwalę ludziom na pożytek”. „125 lat Strażaka” wydaną w 2007 r., „Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” (9 tomów wydawanych w latach 1996-2015) oraz wydania historyczne czasopisma „Strażak” poczynając od rocznika z 1959 r.

Tekst i zdjęcia: Marian Zalewski