Druhny i Druhowie,

Otrzymaliśmy wiele próśb o przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023. Dlatego, ze względu na napięte strażackie kalendarze, co wiąże się z wieloma wydarzeniami, w których OSP uczestniczą zarówno w maju jak i w czerwcu, przedłużamy czas przyjmowania Waszych zgłoszeń o miesiąc, czyli do 31 lipca 2023 roku.

Jeśli w dwóch minionych latach 2021-2022 Wasza OSP zorganizowała ciekawe przedsięwzięcie pożyteczne dla Waszych lokalnych społeczności, możecie do 31 lipca zgłosić je do Konkursu FLORIANY 2023.

Mogą to być: spotkania edukacyjne z mieszkańcami Waszej miejscowości, tematyczne pikniki, lokalne tradycje, które pielęgnujecie, działania na rzecz ochrony środowiska czy popularyzujące ekologiczny styl życia, inicjatywy upiększające waszą Małą Ojczyznę lub poprawiające jej infrastrukturę publiczną, czy wydarzenia o sportowym charakterze – to wszystko mieści się w kategoriach konkursowych.

Koniecznie przeczytajcie regulamin i sprawdźcie, do której kategorii pasuje Wasz projekt.

Formularze konkursowe są nieskomplikowane i łatwe do wypełnienia.

Najpierw wyślijcie zgłoszenie elektroniczne, potem papierowe, które do 31 lipca (do północy – liczy się data stempla pocztowego) prześlijcie na adres ZOSP RP ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Floriany”. Pamiętajcie o dołączeniu dokumentacji zdjęciowej lub filmowej.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. 512 577 174