Spotkanie laureatów 45. finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

45. finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka w dniach 3-4 czerwca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach k/Wrześni w województwie wielkopolskim.

Uroczystość zakończenia 45. finału centralnego OTWP poprowadzili Magdalena Żentała członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i komisji Zarządu Głównego dzieci, młodzieży i sportu oraz Martin Halasz przewodniczący jury tegorocznego finału oraz członek komisji Zarządu Głównego dzieci, młodzieży i sportu.

W spotkaniu uczestniczyli:

Przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego,
Eugeniusz Grzeszczak Wiceprezes Zarządu Głównego,
Tadeusz Tomaszewski Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. wielkopolskiego, Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Poseł na Sejm RP Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,
Mariusz Roga Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka,
Michał Stefański Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego we Wrześni.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej:
bryg. Michał Kierzek Naczelnik Wydziału Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz st. bryg. mgr inż. Piotr Trawiński Komendant Powiatowy we Wrześni.
Przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrzesińskiego:
Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Tomasz Mackiewicz Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.
Przedstawiciele sponsorów:
Lucyna Stachowska Zastępca Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Karol Jankowski Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni

W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 3 grupach wiekowych. I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV, II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII, III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych. W finale uczestniczyło 96 laureatów eliminacji wojewódzkich (po 2 osoby w trzech grupach wiekowych). Młodzieży towarzyszyli opiekunowie reprezentacji wojewódzkich, instruktorzy, nauczyciele oraz zespół organizacyjny.

Finał centralny składał się z eliminacji pisemnych i finału ustnego. Obydwa etapy odbyły się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. W eliminacjach pisemnych uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań. Na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” Jury finału centralnego po dokonaniu oceny prac i przeprowadzeniu 2 dogrywek w grupie I zakwalifikowało do finału ustnego 15 uczestników eliminacji pisemnych z 3 grup wiekowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W finale ścisłym każdy z uczestników odpowiadał na 5 pytań jury w tym 2 zadania praktyczne. Tematyka obejmowała: zasady udzielania pierwszej pomocy, zakres ratownictwa medycznego, zagadnienia związane z prewencją oraz taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i wyposażenia technicznego, historię ruchu pożarniczego, zasady działania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochronę środowiska i zmiany klimatyczne. Ze względu na tematykę OTWP uczestnicy musieli wykazać się wiedzą m.in. z zakresu matematyki, chemii, fizyki, ekologii oraz umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów, znajomości sprzętu i jego zastosowania). Zadania praktyczne były realizowane na terenie wokół CBiRNT, przy wykorzystaniu sprzętu ratowniczego z KP PSP we Wrześni.

Zgodnie z zaplanowanym programem uczestnicy brali udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, ratowania życia, ochrony środowiska i robotyki. Podczas zajęć zobaczyli m.in. pracę strażaków z Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w trakcie lekcji pokazowej, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem i jego zastosowaniem. Pokazy z zakresu ratownictwa medycznego z użyciem fantomów poprowadził Marcin Fleischer koordynator programu 1Ratownik. Fundacja Odzyskaj Środowisko tworzyła z uczestnikami las w szkle z elektrośmieci. Podczas zajęć z robotyki dzieci i młodzież miały możliwość zapoznania się z działalnością Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

WYNIKI 45. finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

LAUREACI

GRUPA I – szkoły podstawowe klasy I-IV
1. Julian Szpunar, woj. podkarpackie
2. Michał Bartosiak, woj. mazowieckie
3. Stanisław Chmielewski, woj. zachodniopomorskie
4. Józef Kulak, woj. śląskie
5. Paweł Czyżewski, woj. podlaskie

GRUPA II – szkoły podstawowe klasy V-VIII
1. Hubert Bugajski, woj. małopolskie
2. Michał Zbaracki, woj. wielkopolskie
3. Tadeusz Leszczuk, woj. mazowieckie
4. Natalia Fusiek, woj. śląskie
5. Maja Hrabowska, woj. opolskie

GRUPA III – szkoły ponadpodstawowe
1. Marcin Łętocha, woj. śląskie
2. Mateusz Czakoń, woj. śląskie
3. Anna Dyrcz, woj. małopolskie
4. Paweł Szczepkowski, woj. łódzkie
5. Kinga Rieger, woj. opolskie

POZOSTALI FINALIŚCI

woj. dolnośląskie: Krzysztof Marek, Hanna Florczak, Bartosz Kwiecień, Jakub Jakubiak, Hubert Kopania, Anna Mazur
woj. kujawsko-pomorskie: Aleksander Witczak, Nikodem Ratkowski, Stanisław Pawlikowski, Zuzanna Miesikowska, Wiktoria Głuszko, Wiktoria Raszka
woj. lubelskie: Milena Kozyra, Dawid Pawlak, Grzegorz Kowalczyk, Karol Próchniak, Piotr Horbaczewski, Filip Taradyś
woj. lubuskie: Antonina Kaczmarek, Adrian Robak, Alicja Gładysz, Milena Mesjasz, Maksymilian Buda, Kacper Buda
woj. łódzkie: Łukasz Chorąziak ,Mateusz Sobajda, Krzysztof Barski, Łukasz Paszkiewicz, Aleksandra Aftewicz
woj. małopolskie: Aleksander Kowalczyk, Maksymilian Majchrzak, Jakub Święs, Jakub Hybel
woj. mazowieckie: Michał Grodzicki, Bartosz Kacperski, Zuzanna Janczewska, Cezary Rębiś
woj. opolskie: Marcin Dworacki, Zuzanna Skubańska, Jakub Krzykowiak, Damian Wróbel
woj. podkarpackie: Ignacy Kmieć, Michał Szabat, Maja Walczyk, Jan Peszko, Julian Semenowicz
woj. podlaskie: Anna Zawadzka, Krystian Piekutowski, Remigiusz Piotrowski, Dawid Milewski, Kacper Snarski
woj. pomorskie: Mateusz Pokrzywiński, Wiktor Rudnik, Antonina Datta, Marcin Mysza, Dominik Domaszek, Kacper Klawikowski
woj. śląskie: Igor Lempa, Igor Grzegorczyk, Marcin Łętocha
woj. świętokrzyskie: Michał Górczyński, Michał Płusa, Szymon Wieczorek, Daniel Wosik, Aleksander Cioroch, Bartłomiej Mazurek
woj. warmińsko-mazurskie: Miłosz Przybyłowski: Adam Kowalski, Czesław Jaskólski, Wojciech Gorajczyk, Jakub Rafiński, Michał Wojciechowski
woj. wielkopolskie: Michał Aleksandrzak, Wojciech Nurczyk, Jakub Rogalewski, Szymon Grobelny, Filip Kopkiewicz
woj. zachodniopomorskie: Eliza Krawczyk, Zuzanna Szewczak, Alicja Jaworek, Julia Podolak

Laureaci i finaliści otrzymali dyplom Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP i nagrody.

Fundatorzy nagród tegorocznego finału:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Brandbull Polska S.A.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii we Wrześni
Komenda Powiatowa PSP we Wrześni

Pomoc organizacyjną zapewnili członkowie OSP Kołaczkowo, OSP Borzykowa, OSP Kaczanowo, OSP Targowa Górka.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji