Miło nam poinformować, że już od 1 maja zaczniemy przyjmować zgłoszenia do Konkursu FLORIANY 2023. Możecie je wysyłać do 30 czerwca 2023 roku. Kapituła Konkursowa będzie oceniać prospołeczne inicjatywy OSP zrealizowane w latach 2021-2022.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem (link do regulaminu) i sprawdzenie, do której kategorii pasuje Wasz projekt. Może to Wy zdobędziecie prestiżową statuetkę FLORIANA?

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia swojej inicjatywy jest wypełnienie formularza online i w formie papierowej (link do zgłoszeń), który prosimy przysyłać wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na adres biura ZG ZOSP RP 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1.

Pamiętajcie, liczy się data stempla pocztowego. Projekty przysłane po 30 czerwca nie będą podlegały ocenie Kapituły Konkursowej.