Nabór do IV edycji programu

Szanowne Druhny, Szanowni  Druhowie

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. przez sześć miesięcy w 2022 roku 10 samochodów Volkswagen Transporter T6 TDI i 10 Volkswagen Caddy służyło w Ochotniczych Strażach Pożarnych w niesieniu pomocy humanitarnej ofiarom kryzysu w Ukrainie. Straże miały do dyspozycji pełen serwis pojazdów oraz karty paliwowe. Po zakończeniu trzeciej już edycji programu pojazdy przeszły stosowne przeglądy i są gotowe do kolejnego naboru.

W obliczu eskalacji wydarzeń na ludności cywilnej w Ukrainie wspólnie z VWFS podjęliśmy decyzję o kontynuacji programu przy zachowaniu przeznaczenia pojazdów na pomoc humanitarną realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu całego kraju. Tym razem do użytkowania użyczonych zostanie 10 pojazdów marki Volkswagen w tym: 3 Caddy i 7 Transporter T6.

Zachęcamy Ochotnicze Straże Pożarne, którym pojazd będzie pomocny w niesieniu pomocy humanitarnej do aplikowanie o użyczenie pojazdu.

Warunkiem przystąpienia OSP do powyższego programu jest:

  1. wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdotjS-Mu0F09oboNLB9NBr49gzphxLktdZMRDnqWnNUKbKNA/viewform?usp=sf_link
  2. wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu “Wniosku o przystąpienie do akcji udostępnienia samochodów” który jest do pobrania pod niniejszą informacją. Podpisany skan należy przesłać na adres zg@zosprp.pl do dnia 02 listopada 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wzorem umowy użyczenia.

Do pobrania:

Regulamin użyczenia pojazdów

Wzór umowy użyczenia pojazdu

Wniosek o przystąpienie do akcji udostępnienia samochodów