Informujemy,  że przedłużony został termin składania prac (publikacji) do końca września 2022 r. na:

Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje ,,Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz  na
Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa

W załączeniu Wnioski oraz Regulamin konkursów.

Prace i wniosek, z dopiskiem „konkurs historyczny” należy przesłać na adres: Związek OSP RP Dział Programowy, 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1.