W sobotę 27 sierpnia w Zakliczynie odbyły się II Powiatowe Zawody w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pod honorowym patronatem Starosty Tarnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Wzięło w nich udział 17 drużyn zarówno z Ochotniczych Straży Pożarnych jak i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu tarnowskiego. Gościnnie wystąpiły również zespoły z powiatów: myślenickiego (OSP GPR Myślenice), krakowskiego (OSP Kryspinów), brzeskiego (OSP Łoniowa) oraz gorlickiego (OSP Szymbark).

Zawody rozpoczęły się o godz. 9 na kompleksie sportowym Kamieniec Zakliczyn. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Dh Kazimierz Sady, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Pan Dawid Chrobak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. Krzysztof Gładysz, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie Pan Wojciech Mik oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego dh Andrzej Jarocha. Po krótkiej zbiórce zawodnicy udali się do wyznaczonych punktów, w których mieli do wykonania różne zadania. Musieli uporać się z wypadkiem masowym, pomóc poszkodowanemu w wypadku motocyklowym, a także kobiecie po porodzie i jej dziecku czy opatrzyć rany postrzałowe. Działania prowadzone były też na wodzie oraz w karetce będącej w ruchu. Ponadto musieli się wykazać również wiedzą teoretyczną.

Głównym Sędzią Zawodów był st. asp. Tomasz Burnat natomiast Komandorem Zawodów dr n.med. Dominik Gałuszka.

Zakończenie zawodów i ogłoszenie wyników odbyło się na zakliczyńskim Rynku. Każda drużyna otrzymała pamiątkową statuetkę oraz dyplom za udział w zawodach, które zostały wręczone przez przybyłych gości: Panią poseł Annę Pieczarkę, Wicestarostę Tarnowskiego Pana Jacka Hudymę, Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP dh Kazimierza Sady, Prezesa ZOP ZOSP w Tarnowie dh Łukasza Łacha, dh Andrzeja Jarochę, Pana Wojciecha Mika, Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie bryg. Macieja Wolańskiego, Pana Dawida Chrobaka, Zastępcę Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie dr n. med. Marcina Kuneckiego, Prezesa ZOG ZOSP RP w Zakliczynie dh Tomasza Damiana oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie dh Macieja Gofrona. Wyróżniona została również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Zakliczyna, która zajęła III miejsce w międzynarodowych zawodach medycznych SAMARITAN INTERNATIONAL CONTEST 2022 w południowym Tyrolu we Włoszech. Następnie Sędzia Główny Zawodów przedstawił tegorocznych zwycięzców.

Po podsumowaniu wszystkich punktów klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce – OSP GPR Myślenice,

II miejsce – OSP Kryspinów

III miejsce – JRG 2 Tarnów.

Nagrodę specjalną im. Mariana Papieża otrzymała jednostka OSP Niedomice.

Gratulujemy wszystkim drużynom uzyskanych wyników i już dzisiaj zapraszamy do zawodów w przyszłym roku.