Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych odbędzie się 27 czerwca w Busku-Zdroju.

W sobotę 27 sierpnia 2022 roku w Busku Zdroju odbędzie się Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Przegląd rozpoczyna się o godzinie 10:00 w Parku Zdrojowym podczas dwudniowych obchodów Dni Buska Zdroju.

Program:
10:00 – Przemarsz orkiestr z oceną gry w marszu aleją parkową
11:30 – Wspólne wykonanie Hymnu Związku OSP RP przy frontonie Sanatorium „Marconi”
12:00 – Występy konkursowe w muszli koncertowej
Ok. 16:00 – Podsumowanie, wręczenie nagród

Orkiestry zaprezentują się w ustalonej kolejności:
1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin
2. Orkiestra Dęta OSP Okulice
3. Orkiestra Dęta OSP Gorzów-Siedlice
4. Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce
5. Orkiestra OSP Pilawa
6. Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów
7. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Tryńcza

Organizatorem przeglądu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Świętokrzyskiego oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Członkami Jury są: Pan Marian Chmielewski; Pan Artur Czereszewski, Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WP, Wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi oraz płk dr Paweł Lewandowski, Dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Przegląd organizowany w oparciu o „Regulamin Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 3 sierpnia 2022 r. Ocenę występu Orkiestry tworzą: ocena gry w marszu + ocena koncertu konkursowego (3 utwory) jako części obowiązkowe konkursu.

Przegląd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nagrody ufundowali:
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
– Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój