Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy do wiadomości, że dnia 15 marca 2024 r.

odszedł na wieczną wartę

druh dr Marian Król

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu w latach 1996-1998
Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich Zmarłego
w imieniu władz Związku składa

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Cześć Jego pamięci!

Msza Św. pogrzebowa odprawiona zostanie w sobotę 23 marca 2024 r. o godz. 12.00 w kościele Parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Mikołaja w Mosinie, ul. Kościuszki 1. Po mszy św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Mosinie przy ul. Spokojnej.